Cei care folosesc Microsoft Outlook intensiv, pentru partea de E-mail-uri, este foarte important ca acesta să fie deschis încă de la pornirea sistemului de operare.

Aici ne putem lovi de o mică problemă. Adăugarea unui shortcut în Startup pentru a porni MS Outlook poate cauza unele neplăceri (nu mereu): blocarea sistemului de operare pentru câteva minute, blocarea totală a Outlook-ului, etc.

Pentru cei ce folosesc sistemul de operare Windows 7 (bănuiesc faptul că şi Vista are această opţiune, dar nu am cum să verific), rezolvarea este una foarte simplă: crearea unui task ce are rolul de a întârzia pornirea Outlook-ului.
Pentru cei ce folosesc sistemul de operare Windows XP există două soluţii: se poate folosi un soft ce permite configurarea startup-ului sau crearea unui batch file.

Comanda scrisă în batch file este:
REM dupa -n se adauga numarul de secunde pentru a stabili intarzierea
%windir%system32PING.EXE -n 300 127.0.0.1
REM pornim programul dorit
START "Microsoft Outlook" "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14OUTLOOK.EXE"

Aici avem un mic inconvenient: fereastra terminalului va fi afişată pe ecran până când comanda PING va rula 300 de secunde.
Pentru a rezolva şi această problemă, vom folosi un scrip.

Codul este:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "C:Documents and SettingsAlexandruDesktopStart Outlook.bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

Puneţi scriptul în startup astfel: Start – Run –  %userprofile%Start MenuProgramsStartup – şi copiaţi scriptul Delay and Hide.vbs.

Resursele sunt aici: Outlook Start

Back To Top
Search