Într-un articol precedent v-am explicat cum puteţi prelua cursul valutar de pe site-ul BNR folosind un script, html, etc.
Acum, revin cu o actualizare şi anume, am eliminat acel script care salva pagina în format HTML, dar şi codul care prelucra pagina.

Noul cod iniţiază o nouă sesiune de browser şi interpretează codul HTML al paginii, iar la urmă afişează datele de interes într-un formular.
Un alt exemplu îl aveţi aici: [Aplicaţie] – Validare cod CIF în Microsoft Access

Codul folosit este:

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Modul   : Form_frmCheckCurs
' Autor   : Alexandru Dionisie
' Data   : 04.12.2011
' WebSite  : www.tutorialeoffice.ro
' Sursa Cod : -
' Scop   : Codul de mai jos afiseaza cursul valutar in campurile unui formular.
' Observatii: Pentru a rula pe SO: Windows 7 si browser-ul IE9, este nevoie sa:
'        1. mergeti in Tools - References si sa puneti o bifa
'           librariei Microsoft Internet Controls.
'        2. In IE 9, mergeti in Tools - Compatibility View Settings
'           si sa bifati optiunea Display All Websites in Compatibility View.
'---------------------------------------------------------------------------------------
Option Compare Database
'declaratii pentru testarea conexiunii la internet
Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" _
                           (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal lpszConnectionName As String, _
                           ByVal dwNameLen As Integer, ByVal dwReserved As Long) As Long
Dim sConnType As String * 255
Private Sub cmdCheck_Click()
  On Error GoTo err
  Dim Ret As Long
  Dim ie As Object
  Dim strSource As String, strEuro As String, strDolar As String
  'ascundem avertizarea pentru net
  lblNet.Visible = False
      'golim textbox-urile
      txtEuro.SetFocus
      txtEuro.Text = ""
      txtDolar.SetFocus
      txtDolar.Text = ""
      txtConvD.SetFocus
      txtConvD.Text = ""
      txtConvE.SetFocus
      txtConvE.Text = ""
  'se verifica starea conexiunii
  'este legat de If Ret = 1 Then
  Ret = InternetGetConnectedStateEx(Ret, sConnType, 254, 0)
  'cream o noua instanta de IE
  Set ie = CreateObject("internetexplorer.application")
  'ascundem fereastra browser-ului
  ie.Visible = False
  'deschidem link-ul creat
  ie.Navigate "http://bnr.ro/Home.aspx"
  'asteptam sa se incarca complet pagina
TryAgain:
  While ie.Busy
    DoEvents
  Wend
  'extragem outerHTML - contine XML-ul paginii
  On Error GoTo TryAgain
  strSource = ie.Document.body.outerHTML
  'daca avem conexiune la internet, rezultatul este 1 adica TRUE si se trece la rularea codului
  If Ret = 1 Then
    'daca pagina nu este valida, afisam mesaj de eroare
    If ie.Document.title = "HTTP 404 Not Found" Then
      'lblStatus.Visible = True
      'golim textbox-urile
      txtEuro.SetFocus
      txtEuro.Text = ""
      txtDolar.SetFocus
      txtDolar.Text = ""
      txtConvD.SetFocus
      txtConvD.Text = ""
      txtConvE.SetFocus
      txtConvE.Text = ""
    Else
      On Error GoTo 0
      'eliminam tag-urile html - Euro
      strSource = Mid(strSource, InStr(1, strSource, _
                       "1 EUR") + 22)
      'preluam doar valoarea de interes - Euro
      strEuro = Left(strSource, 6)
      'eliminam tag-urile html - Dolar
      strSource = Mid(strSource, InStr(1, strSource, _
                       "1 USD") + 22)
      'preluam doar valoarea de interes - Dolar
      strDolar = Left(strSource, 6)
      'afisam toate datele in TextBox-uri
      txtEuro.SetFocus
      txtEuro.Text = strEuro & " lei"
      txtDolar.SetFocus
      txtDolar.Text = strDolar & " lei"
      'eliminam procesul din memorie
      ie.Quit
      'realizam conversia EURO - RON si USD - RON
      txtConvE = txtSumaE * txtEuro
      txtConvD = txtSumaD * txtDolar
    End If
  Else
    'daca nu avem conexiune la internet, rezultatul este 0 adica FALSE
    'se afiseaza un label cu un text informativ
    lblNet.Visible = True
  End If
  Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Download | Preluare_Curs.accdb
Download | Preluare_Curs.mdb


UPDATE:
Dat fiind faptul că în weekend cursul valutar nu se actualizează, am decis să mai adaug câteva linii de cod care să:
– afişeze data cursului;

– dacă data la care a fost adăugat cursul nu este identică cu data curentă, să afişeze o notificare, dar totuşi să preia cursul.

Întreg codul este comentat, deci nu va fi nicio problemă în a-l interpreta.
Pentru fişierele de lucru, folosiţi link-urile de download de mai sus.
Noul cod este:

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Modul   : Form_frmCheckCurs
' Autor   : Alexandru Dionisie
' Data   : 04.12.2011
' WebSite  : www.tutorialeoffice.ro
' Sursa Cod : -
' Scop   : Codul de mai jos afiseaza cursul valutar in campurile unui formular.
' Observatii: Pentru a rula pe SO: Windows 7 si browser-ul IE9, este nevoie sa:
'        1. mergeti in Tools - References si sa puneti o bifa
'           librariei Microsoft Internet Controls.
'        2. In IE 9, mergeti in Tools - Compatibility View Settings
'           si sa bifati optiunea Display All Websites in Compatibility View.
'---------------------------------------------------------------------------------------
Option Compare Database
'declaratii pentru testarea conexiunii la internet
Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" _
                           (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal lpszConnectionName As String, _
                           ByVal dwNameLen As Integer, ByVal dwReserved As Long) As Long
Dim sConnType As String * 255
Private Sub cmdCheck_Click()
  On Error GoTo err
  Dim Ret As Long
  Dim ie As Object
  Dim strSource As String, strEuro As String, strDolar As String, strCN As String
  'ascundem avertizarea pentru net
  lblNet.Visible = False
  'ascundem avertizarea pentru curs expirat
  lblData.Visible = False
  'ascundem label-ul pentru data
  txtDataCurs.Visible = False
  'golim textbox-urile
  txtEuro.SetFocus
  txtEuro.Text = ""
  txtDolar.SetFocus
  txtDolar.Text = ""
  txtConvD.SetFocus
  txtConvD.Text = ""
  txtConvE.SetFocus
  txtConvE.Text = ""
  'se verifica starea conexiunii
  'este legat de If Ret = 1 Then
  Ret = InternetGetConnectedStateEx(Ret, sConnType, 254, 0)
  'cream o noua instanta de IE
  Set ie = CreateObject("internetexplorer.application")
  'ascundem fereastra browser-ului
  ie.Visible = False
  'deschidem link-ul creat
  ie.Navigate "http://bnr.ro/Home.aspx"
  'asteptam sa se incarca complet pagina
TryAgain:
  While ie.Busy
    DoEvents
  Wend
  'extragem outerHTML - contine XML-ul paginii
  On Error GoTo TryAgain
  strSource = ie.Document.body.outerHTML
  'daca avem conexiune la internet, rezultatul este 1 adica TRUE si se trece la rularea codului
  If Ret = 1 Then
    'daca pagina este invalida, afisam mesaj de eroare
    If ie.Document.title = "HTTP 404 Not Found" Then
      'lblStatus.Visible = True
      'golim textbox-urile
      txtEuro.SetFocus
      txtEuro.Text = ""
      txtDolar.SetFocus
      txtDolar.Text = ""
      txtConvD.SetFocus
      txtConvD.Text = ""
      txtConvE.SetFocus
      txtConvE.Text = ""
    Else
      On Error GoTo 0
      'eliminam tag-urile html - pentru data cursului
      strSource = Mid(strSource, InStr(1, strSource, _
                       "rates") + 62)
      'verificam data noului curs
      strCN = Left(strSource, 10)
      'daca data de pe site este = cu data curenta, ruleaza codul
      If strCN = Date Then
        'afisam label-ul pentru data
        txtDataCurs.Visible = True
        'deblocam textbox-ul
        txtDataCurs.Locked = False
        'stabilim focusul pe textbox-ul cu data
        txtDataCurs.SetFocus
        'afisam data curenta
        txtDataCurs.Text = "Cursul este din data de: " & strCN
        'blocam textbox-ul
        txtDataCurs.Locked = True
        'rulam procedura de preluare a cursului
Demo:
        'eliminam tag-urile html - Euro
        strSource = Mid(strSource, InStr(1, strSource, _
                         "1 EUR") + 22)
        'preluam doar valoarea de interes - Euro
        strEuro = Left(strSource, 6)
        'eliminam tag-urile html - Dolar
        strSource = Mid(strSource, InStr(1, strSource, _
                         "1 USD") + 22)
        'preluam doar valoarea de interes - Dolar
        strDolar = Left(strSource, 6)
        'afisam toate datele in TextBox-uri
        txtEuro.SetFocus
        txtEuro.Text = strEuro & " lei"
        txtDolar.SetFocus
        txtDolar.Text = strDolar & " lei"
        'eliminam procesul din memorie
        ie.Quit
        'realizam conversia EURO - RON si USD - RON
        txtConvE = txtSumaE * txtEuro
        txtConvD = txtSumaD * txtDolar
      Else
        'daca data curenta =/= de data de pe site, afiseaza mesaj in label
        'si ruleaza codul oricum
        lblData.Visible = True
        'afisam label-ul pentru data
        txtDataCurs.Visible = True
        'deblocam textbox-ul
        txtDataCurs.Locked = False
        'stabilim focusul pe textbox-ul cu data
        txtDataCurs.SetFocus
        'afisam data curenta
        txtDataCurs.Text = "Cursul este din data de: " & strCN
        'blocam textbox-ul
        txtDataCurs.Locked = True
        'rulam codul de preluare a cursului, daca se indeplineste conditia Today=Date
        GoTo Demo
      End If
    End If
  Else
    'daca nu avem conexiune la internet, rezultatul este 0 adica FALSE
    'se afiseaza un label cu un text informativ
    lblNet.Visible = True
  End If
  Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub
Back To Top
Search