Crearea de comenzi rapide pentru diverse secțiuni ale aplicației Settings din Windows 10 este o operație destul de simplă, pe care o voi descrie în continuare.
Acesta este un ghid simplu, ușor de urmat chiar și de utilizatorii începători în ale Windows 10. Pentru a crea o comandă rapidă (shortcut) spre Battery Saver/Economisire baterie pe spațiul de lucru, urmați pașii de mai jos:
1. Faceți click dreapta (1) pe desktop sau într-un folder deschis în File Explorer, selectați New (2) și apoi Shortcut (3):

2. În dialogul următor copiați oricare dintre opțiunile de pe coloana stângă pentru a obține o comandă rapidă descrisă pe coloana din dreapta a tabelului de mai jos. În exemplul meu am creat o comandă rapidă spre Economisire Baterie:

3.  În ecranul următor denumiți semnificativ comanda rapidă pe care ați creat-o:

4. Verificați funcționarea cu un dublu-click pe comanda rapidă:

BONUS: Pentru orice comandă rapidă astfel creată puteți edita proprietățile, unde puteți schimba iconița și puteți asocia o combinație de taste pentru lansarea rapidă:

Iată rezultatul:

În tabelul de mai jos am enumerat comenzile shell din Windows care vor deschide aplicația Settings și diferite secțiuni ale acesteia.

ms-settings: linie de comandă Pagină setări
ms-settings Deschide aplicația Settings
ms-settings:batterysaver Battery saver/Economisire baterie
ms-settings:batterysaver-settings Battery Saver Settings/Setări economisire baterie
ms-settings:batterysaver-usagedetails Battery use/Utilizare baterie
ms-settings:personalization Personalization/Personalizare
ms-settings:colors Personalization – Colors/Personalizare – Culori
ms-settings:personalization-colors Personalization – Colors/Personalizare – Culori
ms-settings:personalization-background Personalization – Background/Personalizare – Fundal
ms-settings:lockscreen Personalization – Lock screen/Personalizare – Ecran de blocare
ms-settings:personalization-start Personalization – Start/Personalizare Start
ms-settings:taskbar Personalization – Taskbar/Personalizare bara de sarcini
ms-settings:themes Personalization – Themes/Personalizare teme
ms-settings:network Network & Internet/Rețea și Internet
ms-settings:datausage Network & Internet – Data usage/Rețea și Internet – Utilizare date
ms-settings:network-mobilehotspot Network & Internet – Mobile hotspot/Rețea și Internet – Hotspot mobil
ms-settings:mobilehotspot Network & Internet – Mobile hotspot/Rețea și Internet –  Hotspot Mobil
ms-settings:network-proxy Network & Internet – Proxy/Rețea și Internet – Proxy
ms-settings:network-vpn Network & Internet – VPN/Rețea și Internet – VPN
ms-settings:network-airplanemode Network & Internet – Airplane mode/Rețea și Internet – Mod avion
ms-settings:airplanemode Network & Internet – Airplane mode/Rețea și Internet – Mod avion
ms-settings:network-cellular Network & Internet – Cellular/Rețea și Internet – Celular
ms-settings:cellular Network & Internet – Cellular/Rețea și Internet – celular
ms-settings:network-dialup Network & Internet – Dial-up/Rețea și Internet – dialup
ms-settings:network-directaccess Network & Internet – DirectAccess/Rețea și Internet – AccesDirect
ms-settings:network-ethernet Network & Internet – Ethernet
ms-settings:network-status Network & Internet – Status/Rețea și Internet – Stare
ms-settings:network-wifi Network & Internet – Wifi
ms-settings:wifi Network & Internet – Wifi
ms-settings:network-wifisettings Network & Internet – Wifi – Settings/Rețea și Internet – Setări WiFi
ms-settings:dateandtime Time & language – Date & time/Timp și limbă – Data și ora
ms-settings:speech Time & language – Speech/Timp și limbă – Vorbire
ms-settings:regionlanguage Time & language – Region & language/Timp și limbă – Regiune și limbă
ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning Ease of Access – Closed captions/Accesibilitae – Subtitrări
ms-settings:easeofaccess-highcontrast Ease of Access – High contrast/Accesibilitate – Contrast ridicat
ms-settings:easeofaccess-magnifier Ease of Access – Magnifier/Accesibilitate – Mărire
ms-settings:easeofaccess-narrator Ease of Access – Narrator/Accesibilitate – Narator
ms-settings:easeofaccess-otheroptions Ease of Access – Other options/Accesibilitate – Alte opțiuni
ms-settings:easeofaccess-keyboard Ease of Access – Keyboard/Accesibilitate – tastatură
ms-settings:easeofaccess-mouse Ease of Access – Mouse/Accesibilitate – Mouse
ms-settings:emailandaccounts Accounts – Email and app accounts/Conturi – Conturi pentru e-mail și aplicații
ms-settings:yourinfo Accounts – Your info/Conturi – datele tale
ms-settings:emailandaccounts Accounts – Email & app accounts/Conturi – Conturi pentru e-mail și aplicații
ms-settings:sync Accounts – Sync your settings/Conturi – Sincronizare setări
ms-settings:otherusers Accounts – Family & other people/Conturi – Familie și alte persoane
ms-settings:signinoptions Accounts – Sign-in options/Conturi – Opțiuni de autentificare
ms-settings:workplace Access work or school/Acces serviciu sau școală
ms-settings:privacy Privacy/Confidențialitate
ms-settings:privacy-accountinfo Privacy – Account info/Confidențialitate – Informații cont
ms-settings:privacy-backgroundapps Privacy – Background apps/Confidențialitate –  aplicații în fundal
ms-settings:privacy-calendar Privacy – Calendar/Confidențialitate – Calendar
ms-settings:privacy-callhistory Privacy – Call history/Confidențialitate – Istoric apeluri
ms-settings:privacy-contacts Privacy – Contacts/Confidențialitate – Contacte
ms-settings:privacy-customdevices Privacy – Other devices/Confidențialitate – Alte dispozitive
ms-settings:privacy-email Privacy – Email/Confidențialitate – E-mail
ms-settings:privacy-feedback Privacy – Feedback/Confidențialitate – Feedback
ms-settings:privacy-location Privacy – Location/Confidențialitate – Locație
ms-settings:privacy-messaging Privacy – Messaging/Confidențialitate – Mesagerie
ms-settings:privacy-microphone Privacy – Microphone/Confidențialitate – Microfon
ms-settings:privacy-motion Privacy – Motion/Confidențialitate – Mișcare
ms-settings:privacy-radios Privacy – Radios/Confidențialitate – Radiouri
ms-settings:privacy-speechtyping Privacy – Speech, inking and typing/Confidențialitate – Vorbire, cerneală și tastare
ms-settings:privacy-webcam Privacy – Camera/Confidențialitate – Camera foto
ms-settings:location Location options/Opțiuni locație
ms-settings:lock Lock options/Opțiuni blocare
ms-settings:windowsinsider Update & security – Windows Insider Program/Actualizare și securitate – Programul Windows Insider
ms-settings:windowsupdate Update & security – Windows Update/Actualizare și securitate – Actualizare Windows
ms-settings:windowsupdate-history Update & security – Windows Update – Update History/Actualizare și securitate -Istoric actualizări Windows
ms-settings:windowsupdate-options Update & security – Windows Update – Advanced options/Actualizare și securitate – Opțiuni avansate
ms-settings:windowsupdate-restartoptions Update & security – Windows Update – Restart options/Actualizare și securitate – Opțiuni repornire
ms-settings:windowsupdate-action Update & security – Windows Update – Check for updates/Actualizare și securitate – verificare actualizări
ms-settings:findmydevice Update & security – Find my device/Actualizare și securitate – Localizare dispozitiv
ms-settings:backup Update & security – Backup/Actualizare și securitate
ms-settings:activation Update & security – Activation/Actualizare și securitate – Activare
ms-settings:developers Update & security – For developers/Actualizare și securitate – Pentru dezvoltatori
ms-settings:recovery Update & security – Recovery/Actualizare și securitate – Restaurare
ms-settings:windowsdefender Update & security – Windows Defender/Actualizare și securitate – Windows Defender
ms-settings:appsfeatures System – Apps & features/Sistem – Aplicații și caracteristici
ms-settings:notifications System – Notifications & actions/Sistem – Notificări
ms-settings:power System – Power & sleep/Sistem – Alimentare și repaus
ms-settings:powersleep System – Power & sleep/Sistem – Alimentare și repaus
ms-settings:defaultapps System – Default apps/Sistem – Aplicații implicite
ms-settings:phone-defaultapps System – Default apps (Windows Phone)/Sistem – Aplicații implicite (Windows Phone)
ms-settings:deviceencryption System – About – Bitlocker/Sistem – Despre – Bitlocker
ms-settings:notifications System – Notifications & actions/Sistem – Notificări și acțiuni
ms-settings:about System – About Windows/Sistem – despre Windows
ms-settings:display System – Display/Sistem – Afișare
ms-settings:screenrotation System – Display – Screen rotation/Sistem – Rotire ecran
ms-settings:multitasking System – Multitasking/Sistem – Multitaskinhâg
ms-settings:maps System – offline maps/Sistem – hărți offline
ms-settings:maps-downloadmaps Download maps/Descărcare hărți
ms-settings:storagesense System – Storage/Sistem – Stocare
ms-settings:optionalfeatures System – Apps & features – Manage optional features/Sistem – Gestionare caracteristici opționale
ms-settings:project System – Projection to this PC/Sistem – Proiectare pe acest PC
ms-settings:tabletmode System – Tablet mode/Sistem – Mod tabletă
ms-settings:autoplay Devices – Autoplay/Dispozitive – Redare automată
ms-settings:bluetooth Devices – Bluetooth/Dispozitive – Bluetooth
ms-settings:connecteddevices Devices – Connected devices/Dispozitive – dispozitive conectate
ms-settings:mousetouchpad Devices – Mouse and touchpad/Dispozitive – Mouse și touchpad
ms-settings:usb Devices – USB/Dispozitive – USB
ms-settings:pen Devices – Pen/Dispozitive – Stilus
ms-settings:printers Devices – Printers & scanners/Dispozitive – Imprimante și scannere
ms-settings:proximity NFC and proximity/NFC și proximitate
ms-settings:typing Devices – Typing/Dispozitive – Tastare
ms-settings:wheel Devices – Wheel/Dispozitive – Rotiță (mouse)

 

Back To Top
Search