Într-un articol anterior v-am explicat cum se lucrează cu instrumentul Conditional Formatting, mai exact cu sub-comenzile Greater Than şi Less Than.
Acest articol va trata acelaşi lucru, doar că vom „automatiza” procesul de selectare a valorilor minime şi maxime.

Cum procedăm ?
– vom selecta toată coloana Preţ, mai puţin capul de tabel, folosind combinaţia de taste Ctrl+Shift+Down Arrow;
– vom accesa tab-ul Home, grupul de comenzi Styles, comanda Conditional Formatting;
– din meniul afişat vom accesa sub-comanda Highlight Cell Rules;
– din noul meniu vom accesa pe rând opţiunile Greater Than  şi Less Than;

Greater Than:
după ce vom specifica valoarea în funcţie de referinţă din celula de bază (a1), vom alege o formatare particularizată (b) şi vom edita detaliile (c).


Less Than:
după ce vom specifica valoarea în funcţie de referinţă  din celula de bază (a1), vom alege o formatare particularizată (b) şi vom edita detaliile (c).

După ce am realizat aceste formatări, vom realiza o sortare personalizată, în funcţie de culoarea celulelor.
Pentru a automatiza acest proces, am înregistrat o macrocomandă.

Sub CustomSort()
On Error GoTo err
    ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort. _
            SortFields.Add(Range("tblProdIT[Pret]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
                           xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 255, 0)
    ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort. _
            SortFields.Add(Range("tblProdIT[Pret]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
                           xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(250, 191, 143)
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
Exit Sub
err:
    MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Această macrocomandă va fi lansată prin simpla apăsare a butonului Go (a).

Acum, scopul acestui articol era de a crea două reguli de formatare condiţionată, dinamice.
Dat fiind faptul că în momentul creări celor două reguli am specificat ca valori două celule – B2 (a) şi B3 (b) – tot ce trebuie făcut este să modificăm valorile din cele două celule şi să rulăm macrocomanda de sortare.

[stextbox id=”info” caption=”Info” bgcolor=”ffffff”]Atunci când în tabel adăugaţi valori noi sau eliminaţi valori existente, este indicat ca tabelul să fie dinamic.
Acest lucru se poate realiza dacă utilizaţi instrumentul Table.[/stextbox]

Acest articol este o completare a punctului 6 din articolul How to Apply Conditional Formatting in Excel

Back To Top
Search