Atunci când ne configurăm unul sau mai multe conturi de E-mail de tip Exchange, regulile create anterior nu sunt aplicabile.
Accesând manager-ul de reguli şi alerte putem observa două modificări:
– se activează comanda Copy;
– putem selecta folder-ul personal în care dorim să creăm o regulă nouă.

Folder-ele personale sunt împărţite în două categorii: POP3/IMAP şi Exchange.
În acest exemplu, vom copia regula Notificare Mesaje şi o vom ataşa într-unul dintre folder-ele personale generate de contul de E-mail de tip Exchange.

După ce  selectăm regula dorită, executăm un click pe comanda Copy.
Mai departe ni se cere să selectăm folder-ul în care dorim să copiem regula selectată.

După ce am copiat regula, vom executa un click pe butonul Apply pentru a salva noile modificări.
Acum, vom accesa folder-ul contului de Exchange, pentru a observa noile modificări.

După câte se poate observa, regula a fost copiată cu toate setările.
Trebuie menţionat faptul că regulile create în MS Outlook, nu sunt create şi în Outlook Web App.
Cele create în MS Outlook sunt de tip client-only.

Back To Top
Search