În acest exemplu vă arăt cum se creează o macrocomandă ce execută două acţiuni: salvare şi rulare query de tip Update.

Codul folosit este:
Option Explicit
Private Sub cmdSaveAndUpdate_Click()
'salvam inregistrarea
RunCommand acCmdSaveRecord
'suprimam avertismentul de update
DoCmd.SetWarnings False
'rulam interogarea de tip Update
DoCmd.OpenQuery "Data Expirarii", , acAdd
'activam avertismentul de update
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

Datorită faptului că interogarea de tip Update afişează un warning prin care suntem atenţionaţi că va actualiza datele din tabel, vom dezactiva acel warning.
Acest lucru se face prin stabilirea proprietăţii DoCmd.SetWarnings ca fiind False.

Back To Top
Search