Pentru o utilizare cât mai facilă şi mai eficientă a terminalului PowerShell, putem crea scripturi care vor automatiza operaţiile pe care le executăm frecvent.
Cu setările implicite, avem un dezavantaj: când vom rula scripturi din diverse locaţii, va trebui întâi să schimbăm directorul şi apoi să scriem numele scriptului.
Pentru a elimina acest inconvenient, va trebui să ne creăm un profil nou.

Cum se procedează ?
1. Verificăm dacă există profilul, folosind comanda: Test-Path $profile
Dacă rezultatul este False, trecem la pasul 2.
2. Pentru a crea un nou profil, folosim comanda: New-Item -path $profile -type file –force
Rezultatul: se creează un nou profil, în locaţia: C:Documents and SettingsAlexandruMy DocumentsWindowsPowerShell

3. Vom crea un nou folder ce va conţine toate scripturile utile: F:Scripturi
4. Acum, vom modifica profilul creat. Accesăm locaţia profilului şi folosind un editor de texte (Notepad, Notepad ++, etc.), vom deschide fişierul Microsoft.PowerShell_profile.ps1
5.
În mod implicit, acesta nu conţine nimic.
În funcţie de preferinţele fiecăruia se pot adăuga setări de personalizare pentru fereastra terminalului.

De exemplu:
# Stabilesc locaţia implicită de lansare
Set-Location „F:Scripturi”
# Modific dimensiunile ferestrei terminalului
$Shell = $Host.UI.RawUI
$size = $Shell.WindowSize
$size.width=100
$size.height=50
$Shell.WindowSize = $size
$size = $Shell.BufferSize
$size.width=100
$size.height=150
$Shell.BufferSize = $size

În afară de aceste setări de personalizare, vom specifica locaţia în care avem stocate scripturile, folosind comanda: Set-Location „F:Scripturi”

6. După ce salvăm modificările, vom deschide PowerShell.
Se poate observa că fereastra terminalului este modificată conform setărilor de la pasul 5.

7. Nemaifiind nevoiţi să rulăm comanda cd (change directory) pentru a modifica directorul curent, acum putem scrie doar numele scriptului pentru a-l rula.
Ex.:  .New_Draft.ps1
Observaţie: înainte de a scrie numele scriptului, vom scrie . (punct şi backslash) şi apoi numele scriptului.

Back To Top
Search