În acest exemplu vă arăt cum se poate genera un raport parametrizat.

Într-o primă fază vom genera o interogare parametrizată care va sta la baza generării datelor dintr-un raport, iar apoi vom crea raportul.

După ce facem aceste lucruri, vom crea un Userform (frmGenerareRaport) cu două controale:
Combobox => cboProfesie => preia date din tabelul tblProfesie;
Command Button => cmdReport => are în spate următorul cod macro:

Private Sub cmdReport_Click()
DoCmd.OpenReport "rptProfesia", acViewPreview, , , , "ORDER By tblAngajati.ID_Angajat ASC"
End Sub

Comanda OpenReport mai avea 3 argumente opţionale, pe care am ales să nu le folosim:
FilterName = Nu avem nevoie;
WhereCondition = Nu avem nevoie;
WindowMode = Nu avem nevoie;
Al 4-lea argument: OpenArgs = "ORDER By tblAngajati.ID_Angajat ASC", opţional şi el, ne va sorta ascendent informaţiile din raport, în funcţie de datele de pe coloana ID_Angajat.

Mai departe, vom modifica interogarea creată anterior.
În secţiunea Criteria vom insera următorul criteriu:
[Forms]![frmGenerareRaport]![cboProfesii]

Am făcut acest lucru pentru ca interogarea care stă la baza raportului să genereze datele ţinând cont de valoarea din combobox.

Back To Top
Search