Dacă doriţi să condiţionaţi rularea codului în funcţie de versiunea de Office instalată, puteţi folosi comanda Version pentru a limita rularea acestuia.

Cum procedăm ?
1. Excel

Sub Versiune()
On Error GoTo err
Dim host As Excel.Application
Set host = ThisWorkbook.Application
  'verificam daca numarul versiunii incepe cu 14
  If Left(host.Version, 2) = "14" Then
    'rulam codul dorit daca verificarea afiseaza TRUE
    MsgBox "Microsoft Office 14.0", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  Else
     'rulam alt cod daca verificarea afiseaza FALSE
    MsgBox "Microsoft Office xx.x", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
End Sub

Codul va verifica dacă numărul versiunii începe cu 14 folosind funcţia Left.

2. Word

Sub Versiune()
On Error GoTo err
Dim host As Excel.Application
Set host = ThisDocument.Application
  'verificam daca numarul versiunii incepe cu 14
  If Left(host.Version, 2) = "14" Then
    'rulam codul dorit daca verificarea afiseaza TRUE
    MsgBox "Microsoft Office 14.0", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  Else
     'rulam alt cod daca verificarea afiseaza FALSE
    MsgBox "Microsoft Office xx.x", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
End Sub

3. PowerPoint

Sub Versiune()
On Error GoTo err
Dim host As Excel.Application
Set host = ActivePresentation.Application
  'verificam daca numarul versiunii incepe cu 14
  If Left(host.Version, 2) = "14" Then
    'rulam codul dorit daca verificarea afiseaza TRUE
    MsgBox "Microsoft Office 14.0", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  Else
     'rulam alt cod daca verificarea afiseaza FALSE
    MsgBox "Microsoft Office xx.x", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
End Sub

4. Outlook

Sub Versiune()
On Error GoTo err
Dim host As Excel.Application
Set host = ThisOutlookSesion.Application
  'verificam daca numarul versiunii incepe cu 14
  If Left(host.Version, 2) = "14" Then
    'rulam codul dorit daca verificarea afiseaza TRUE
    MsgBox "Microsoft Office 14.0", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  Else
     'rulam alt cod daca verificarea afiseaza FALSE
    MsgBox "Microsoft Office xx.x", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
End Sub

Dacă dorim să afişăm numărul versiunii într-un Message Box  vom proceda astfel:

Sub Versiune()
On Error GoTo err
Dim host As Excel.Application
Set host = ThisWorkbook.Application
MsgBox host.Version
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
End Sub

Rezultatul:

     

Back To Top
Search