Putem folosi check box-uri pentru a afişa, ascunde, dezactiva, etc. anumite elemente dintr-un formular.
Ele au două proprietăţi checked şi unchecked (bifat sau nebifat).

Mai jos o să afişez un cod în care bifarea unui check box va activa un buton, dar şi operaţia inversă.

Codul folosit este:

Private Sub chkOk_Click()
On Error GoTo err
  Select Case chkOk.Value
    'daca am bifat checkbox-ul, se va activa butonul
    Case True
      cmdNext.Enabled = True
    'daca am debifat checkbox-ul, se va activa butonul
    Case False
      cmdNext.Enabled = False
  End Select
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub
Private Sub cmdNext_Click()
  'butonul Next va afisa un mesaj oarecare
  MsgBox "Ok", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  'dezactivam butonul atunci cand form-ul se incarca
  cmdNext.Enabled = False
End Sub

În codul de mai sus s-a folosit Select Case  pentru a activa/dezactiva butonul.
În loc de această procedură se poate folosi şi o înlănţuire de IF-uri, astfel:

Private Sub chkOk_Click()
On Error GoTo err
  'daca am bifat checkbox-ul, se va activa butonul
  If chkOk.Value = True Then
    cmdNext.Enabled = True
  'daca am debifat checkbox-ul, se va activa butonul
   ElseIf chkOk.Value = False Then
    cmdNext.Enabled = False
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub
Private Sub cmdNext_Click()
  'butonul Next va afisa un mesaj oarecare
  MsgBox "Ok", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  'dezactivam butonul atunci cand form-ul se incarca
  cmdNext.Enabled = False
End Sub

Aceste check box-uri pot fi folosite atât în form-uri, dar şi în foaia de calcul, accesând tab-ul Developer din ribbon.
Ele pot fi utilizate atât prin cod, dar şi prin proprietăţile specifice acestora.

Back To Top
Search