Constrângerea Primary Key (PK) identifică fiecare înregistrare unică dintr-un tabel.
Coloana de tip PK TREBUIE să conţină valori unice şi în plus, nu trebuie să conţină valori nule (NULL).
În mod normal, fiecare tabel trebuie să conţină o singură PK.

În tabelul tblProduse vom insera o nouă coloană (ID), coloană ce conţine o cheie primară PK.

Acest lucru se poate realiza în 3 moduri:
– din phpMyAdmin;
– folosind o interogare;
– folosind o aplicaţie ce se conectează Remote la BD: MySQL Workbench.

În MySQL Workbench se execută click dreapta pe tabelul de interes şi din meniul contextual se selectează opţiunea Alter Table.

Din fereastra deschisă se execută un click pe tab-ul Columns.

Aici vom stabili numele noii coloane – ID, tipul de date – INT, şi vom bifa opţiunea PK (Primary Key) şi AI (Auto Incremental).

Integer: Allows whole numbers between -32,768 and 32,767.

Implicit, se va bifa şi opţiunea NN – Not Null.
În plus, folosind funcţia Drag & Drop vom trage coloana ID peste coloana Produs, astfel încât prima coloană va fi ID.

Mai departe, se va executa un click pe butonul Apply pentru a insera noua coloană în tabel.
La următorul pas avem posibilitatea de a revizui codul generat de wizard pentru inserarea noii coloane.

Dacă operaţia s-a executat cu succes, wizard-ul ne va afişa un mesaj precum cel din imaginea de mai jos.

O altă metodă este reprezentată de utilizarea unei interogări în Microsoft Access.
Sintaxa este:

-- Add PK - tblProduse
ALTER TABLE `tblProduse` ADD `ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT FIRST ,
ADD PRIMARY KEY ( `ID` );

 În plus, va trebui să setaţi proprietatea Return Records pe No.

[stextbox id=”info”]Dat fiind faptul că această interogare nu va returna niciun rezultat (doar va actualiza înregistrările în fundal), vom primi un mesaj de avertizare, după fiecare rulare a interogării.[/stextbox]

[stextbox id=”info”] Rezolvarea este destul de simplă: din tab-ul Design, grupul de comenzi Show/Hide se va executa un click pe comanda Property Sheet.
Se va căuta proprietatea Return Records şi i se va stabili valoarea No.[/stextbox]

[stextbox id=”info”]Mai departe, se va salva interogarea, pentru a se aplica noua modificare, altfel veţi primi un alt avertisment, precum cel din imaginea de mai jos.[/stextbox]

Rezultatul este:

Back To Top
Search