Putem utiliza clauza IF într-o interogare pentru a afişa anumite valori/texte/etc., atunci când anumite condiţii se îndeplinesc.
De exemplu, vreau să mi se afişeze textul „NU” atunci când salariul de bază este mai mic decât salariul majorat.
În caz contrar să îmi afişeze textul „DA„.

Sintaxa generală este:

Select
   *
   IF (Condiţie, Valoare_Dacă_Este_Adevărat, Valoare_Dacă_Nu_Este_Adevărat) as NumeColoană
From
  Tabel;

Sintaxa este:

-- IF
SELECT
  `Nume`,
  `Prenume`,
  IF(`salariul` < `salariul_majorat`,
    'DA',
    'NU') as `Este_Majorat`
from
  `tblsalarii`;  

Această condiţie va afişa NU atunci  când bonusul aplicat este de 0%, deci nu este aplicată nicio majorare.

Rezultatul este:

Back To Top
Search