Folosind această clauză putem actualiza anumite înregistrări din tabelul de interes.
Sintaxa este:

UPDATE Tabel1
SET Nume_Coloana= Expresie
WHERE Conditii;
[stextbox id=”info”]Înainte de a începe va trebui să operaţi o modificare ce ţine de proprietăţile interogărilor de tip Pass-Through.
Dat fiind faptul că această interogare nu va returna niciun rezultat (doar va actualiza înregistrările în fundal), vom primi un mesaj de avertizare, după fiecare rulare a interogării.[/stextbox]

[stextbox id=”info”] Rezolvarea este destul de simplă: din tab-ul Design, grupul de comenzi Show/Hide se va executa un click pe comanda Property Sheet.
Se va căuta proprietatea Return Records şi i se va stabili valoarea No.[/stextbox]

[stextbox id=”info”]Mai departe, se va salva interogarea, pentru a se aplica noua modificare, altfel veţi primi un alt avertisment, precum cel din imaginea de mai jos.[/stextbox]

În continuare, vom modifica salariul angajaţilor prin înmulţirea înregistrărilor din coloana Bonus cu cele din coloana Salariul.
Sintaxa este:

-- Adaugare Bonus la salarii
update
    tblsalarii
set
    salariul_majorat=bonus*salariul;

După rulare, înregistrările din coloana Salariul_Majorat vor fi modificate.

Următorul exemplu va utiliza acelaşi scenariu, doar că vom condiţiona rularea interogării.
Mai exact, vom actualiza salariile angajaţilor ce au salariul curent mai mare sau egal cu 2500.
Sintaxa este:

-- Adaugare Bonus la salariile peste 2500
update
    tblsalarii
set
    salariul_majorat=bonus*salariul
where
    `salariul` >=2500;

Acum, după ce vom rula interogarea, înregistrările corespunzătoare vor fi modificate.

 

[stextbox id=”info” mright=”100″]În plus, la  icon-ul interogărilor de tip Pass-Through este adăugat şi cel al interogărilor de tip UPDATE.
Din

În

[/stextbox]

Back To Top
Search