Folosind clauza DISTINCT putem obţine înregistrările unice dintr-o coloană a unui tabel.
Sintaxa este:

SELECT DISTINCT Coloana1, Coloana2, ...
FROM Tabel1

Pentru primul exemplu, din tabelul tblproduse vreau să extrag o listă cu toate companiile importatoare.
Sintaxa este:

-- Companii unice - Produse
select distinct
    companie_importatoare AS Companii
from
    tblproduse;

După rulare, ne este afişată o listă cu companiile unice din acel tabel.
Se poate observa că pentru capul de tabel am folosit un alias – Companii.
Dacă nu l-aş fi folosit, textul din capul de tabel ar fi fost companie_importatoare.

Mai departe, vom extrage o listă unică cu firme, dar vom grupa firmele ascendent (de la A-Z).
Sintaxa este:

-- Firme unice - Asigurari
select distinct
    Firma as Firme
from
    tblasigurari
order by Firma;

Dacă pentru instrucţiunea ORDER nu vom specifica niciun argument (ASC sau DESC), înregistrările vor fi sortate alfabetic.

Back To Top
Search