Acest tip de instrucţiune ne permite să regăsim informaţia dorită în baza de date.
Sintaxa este următoarea:

SELECT
   lista_de_coloane
FROM
   lista_de_tabele
[WHERE criterii]

Pentru acest exemplu, vom studia câteva interogări simple.
1. Vreau să afişez toţi angajaţii cu profesia „doctor„:

-- Doctori
select
  *
from
  tblangajati
where
  `Profesie` = 'doctor';

Cum se traduce ?
selectează toţi angajaţii din tabelul tblangajaţi, unde profesia lor este cea de doctor.

2. Vreau să afişez poliţele mai mari de 600, dar să îmi afişeze doar anumite câmpuri.

-- Asigurari cu anumite campuri >=600
select
  Nr_Inmatriculare, Suma_Incasata, Firma
from
  tblasigurari
where
  `suma_incasata` >= 600;

 Cum se traduce ?
selectează coloanele Nr_Inmatriculare, Suma_Incasata, Firma din tabelul tblasigurari, acolo unde înregistrările din coloana Suma_Incasata sunt mai mari sau egale cu 600.

3. Vreau să afişez toate înregistrările ce conţin profesia doctor sau care au salariu peste o anumită valoare.

-- Doctori sau salariu mare
Select
  Angajat, Profesie, Salariul
from
  tblangajati
WHERE
  `Profesie` = 'doctor' or `Salariul` >= 2500;

Cum se traduce ?
– selectează coloanele Angajat, Profesie, Salariul din tabelul tblangajati acolo unde profesia este cea de doctor sau salariu este mai mare sau egal cu 2500.
Se poate observa că am folosit operatorul OR pentru a afişa atât angajaţii cu profesia doctor, dar şi pe cei cu salariul >=2500.
Dacă aş fi folosit operatorul AND, interogarea mi-ar fi afişat doar angajaţii cu profesia doctor şi cu salariul >=2500.

Back To Top
Search