În momentul scrierii unei formule în Excel, există riscul apariţiei unei erori, din diverse motive.
Pentru o depanare eficientă a formulei, este bine să ştim ce înseamnă erorile care apar.

Mai jos aveţi un tabel cu erorile ce apar frecvent, plus descrierea lor.

#DIV/0! Această eroare se numeşte divide-by-zero şi apare atunci când divizorul face referire la o celulă goală sau care conţine valoarea 0.
#NAME? În formulă a fost folosint un nume invalid sau inexistent. În plus, această eroare mai apare şi atunci când se omite scrierea ghilimelelor pentru texte.
#VALUE Se face referire la un text într-o formulă matematică.
#REF! Formula se referă la un set de celule ce a fost şters.
#N/A Această eroare este afişată atunci când funcţia sau formula nu găseşte valoarea necesară.
#NUM! S-a folosit o valoare numerică invalidă în formulă sau funcţie.
#NULL! Formula folosită conţine un spaţiu între două domenii (pentru a indica o intersecţie), dar domeniul nu are celule comune.
Back To Top
Search