În cazul în care în programele din suita Office apărea diverse probleme, shortcut-urile nu mai erau funcţionale sau anumite comenzi blocau programul, Microsoft Office ne oferea posibilitatea de a rula comanda Detect and Repair.

Această comandă o regăsim atât în Office 2003 cât şi în Office 2007.
În schimb, această comandă a fost eliminată în Office 2010.

Trebuie menţionat faptul ca acest cod VBA va fi funcţional doar dacă este rulat din Microsoft Excel.

Pentru a remedia acest neajuns, avem la dispoziţie două metode:
– Control Panel – Add or Remove Programs – click pe Microsoft Office 2010 şi apoi click pe butonul  Change – Repair;
– putem folosi un cod VBA: Alt+F11 – meniul InsertModule şi apoi copiem codul de mai jos:

Sub Detect_and_Repair()
‘ aceasta functie se regasea in Office 2003 si 2007, dar nu se mai regaseste in Office 2010
‘ detecteaza si repara erorile din Office
On Error GoTo Err
Application.CommandBars(„Built-in Menus”).Controls(45).Controls(4).Execute
Exit Sub
Err:
MsgBox Err.Description, vbOKOnly + vbInformation, „Eroare”
End Sub

După ce rulăm codul, va apărea un message box în care vom specifica dacă să restaureze shortcut-urile şi/sau să reseteze toate setările.

Mai departe aşteptăm să fie reparate erorile din program şi apoi putem lucra din nou în Office.

via The Spreadsheet Page Blog

Back To Top
Search