Pentru a elimina elementele recente din cadrul listei Recent, avem la dispoziţie trei metode:

  • folosim un soft care printre altele curăţă şi elementele recente din Office;
  • click dreapta pe elementul dorit şi selectăm opţiunea de ştergere;

  • VBA

Ce este interesant la metoda ce foloseşte cod, este faptul că acel cod se poate atribui unui buton ce poate fi localizat în QAT sau în ribbon.

Cum procedăm ?
– accesăm editorul VBA – meniul InsertModule;
– copiem codul de mai jos:

Sub EmptyRecent()
Dim MaxNumber As Long
On Error GoTo err
With Application.RecentFiles
    ‘salvăm setarea curentă
    MaxNumber = .Maximum
                ‘modificăm numărul de elemente recente
                .Maximum = 0
                ‘refacem setarea iniţială
                .Maximum = MaxNumber
End With
Exit Sub

err:
    MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, „Eroare”
End Sub

Ce face acest cod ?
– memorează setarea curentă pentru numărul maxim de afişari în lista de fişiere recente;

– mai departe, se stabileşte ca numărul maxim să fie 0 (zero);
– după curăţarea listei, se revine automat la setarea iniţială.

Back To Top
Search