Am discutat în articole mai vechi despre interogări realizate în Excel, dar nu am aprofundat prea mult acest subiect.

La ce mă refer ?

La faptul că aceste interogări permit utilizatorului să folosească diverse funcţii pentru a modifica rezultatele interogării.
Am văzut această problemă ca fiind discutată frecvent pe forumurile Technet, fiindcă în mod implicit, editorul de interogări nu îţi permite să aplici diverse elemente de formatare datelor din tabel.

Ce vom face mai exact ?

Vom crea o interogare şi apoi vom folosi diverse funcţii pentru a modifica datele afişate.
Mai exact, vom folosi două funcţii: Month şi Format, pentru a afişa numărul lunii şi numele lunii.

Sintaxă:
Month ( date )
Format ( expression [, format [, firstdayofweek [,firstweekofyear ] ] ] )

Cum procedăm ?
– vom crea o interogare simplă: tab-ul Data – grupul de comenzi Get External Data – comanda From Other Sources – subcomanda From Microsoft Query;

– după ce completăm câmpurile cerute, vom începe să creăm interogarea dorită;

– în editorul de interogări vom specifica patru coloane: Nume, Prenume, Profesie şi Data Angajării;
– pentru a 4-a coloană, vom modifica datele afişate, astfel încât să ni se afişeze doar numărul lunii;
– neexistând posibilitatea aplicării unei formatări particularizate, vom modifica codul SQL al tabelului;
– pentru modificarea codului SQL, se va executa un click pe butonul SQL din toolbar;

– sintaxa iniţială este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, `Sheet1$`.`Data Angajării`
FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

– sintaxa modificată este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, MONTH(`Sheet1$`.`Data Angajării`) AS ‘Luna Angajarii’
FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

Ce apare în plus ? Funcţia MONTH.
S-a aplicat funcţia MONTH pentru cea de-a 4-a coloană. Ca argument, s-a folosit chiar numele coloanei.
În plus, s-a folosit şi un alias pentru numele coloanei (AS ‘Nume’)
Dacă nu am fi folosit acel alias, numele coloanei ar fi fost: MONTH([Sheet1$].[Data Angajării]), dar folosind acel alias, numele este: Luna Angajării.

– mai departe, vom rezolva problema afişării eronate a valorilor de tip Date;
– atunci când introducem o coloană ce conţine date calendaristice, editorul de interogări le afişează sub forma: Dată Oră;
– neavând posibilitatea de a aplica o formatare particularizată, va trebui să utilizăm funcţia Format pentru a afişa datele exact ca cele din sursa de date;
– după ce am inserat coloana de interes, vom executa un click pe butonul SQL şi vom modifica declaraţia;

– sintaxa iniţială este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, MONTH(`Sheet1$`.`Data Angajării`) AS ‘Luna Angajarii’
FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

sintaxa modificată este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, MONTH(`Sheet1$`.`Data Angajării`) AS ‘Luna Angajarii’, FORMAT(`Data Curenta`,’dd.mm.yyyy’) AS ‘Data Curenta’
FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

Ce apare în plus ? Funcţia Format.
Ca argument s-a folosit numele coloanei Data Curentă, dar s-a ales şi tipul de formatare: zi.lună.an – dd.mm.yyyy.
La fel ca mai sus, şi aici s-a folosit un alias pentru numele acestei coloane.

Ca o ultimă completare, vom dori să afişăm şi numele lunii într-0 altă coloane.
Editorul de interogări nu conţine la fel de multe funcţii ca Excel-ul, dar folosind combinaţii de funcţii sau funcţii ce au alt rol putem ajunge la rezultatul dorit.
În acest caz, funcţia MONTHNAME nu este recunoscută de acest editor, şi drept urmare, vom folosi funcţia FORMAT.

– sintaxa iniţială este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, MONTH(`Sheet1$`.`Data Angajării`) AS ‘Luna Angajarii’, FORMAT(`Data Curenta`,’dd.mm.yyyy’) AS ‘Data Curenta’
FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

– sintaxa modificată este:
SELECT `Sheet1$`.Nume, `Sheet1$`.Prenume, `Sheet1$`.Profesie, MONTH(`Sheet1$`.`Data Angajării`) AS ‘Luna Angajarii’, Format(`Data Angajării`,‘mmmm’) AS ‘Numele Lunii’, FORMAT(`Data Curenta`,’dd.mm.yyyy’) AS ‘Data Curenta’  FROM `Sheet1$` `Sheet1$`

Ce apare în plus ? Funcţia FORMAT.
Acesteia i-am specificat ca argument coloana Data Angajării, dar i-am specificat şi tipul de formatare dorit: mmmm, adică nume lună.
Ca şi în exemplele de mai sus, şi acestei operaţii i-am stabilit un nou alias.

La sfârşit, după ce alegem să importăm datele în noul workbook, informaţiile din editorul de interogări sunt afişate ţinând cont de ajustările realizate anterior.

Back To Top
Search