PowerPoint oferă utilizatorilor posibilitatea de a exporta slide-urile create, ca imagini.
Acestea pot fi JPG sau PNG.
Dezavantajul este oferit de faptul că nu putem altera dimensiunea imaginilor exportate, astfel că el le exportă exact aşa cum sunt în prezentare.

Cum rezolvăm ?
Cu VBA.

Cum procedăm ?
–  deschidem editorul VBA folosind combinaţia de taste Alt+F11;
– meniul InsertNew Module;
– codul folosit este:

Sub ExportJPG()
On Error GoTo err
ActivePresentation.Export Path:="C:Documents and SettingsAlexandruDesktopSlides", FilterName:=".JPG", ScaleWidth:=800, ScaleHeight:=600
Exit Sub
err:
 MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Despre cod:
sintaxa generală este: expression.Export(FileName, FilterName, ScaleWidth, ScaleHeight)
=> expression – variabilă ce reprezintă un obiect (object) al slide-ului;
=> FileName – locaţia de salvare;
=> FilterName – formatul imaginii de exportat;
=> ScaleWidth – lăţimea imaginii în pixeli;
=> ScaleHeight – înălţimea imaginii în pixeli.

Primele două argumente ale codului sunt obligatorii, restul fiind opţionale.

În mod implicit, opţiunea de export mi le salva la o dimensiune de 960×720 pixeli.
După rularea codului, le am la 800×600 pixeli.

Back To Top
Search