Funcţia LEN este folosită pentru a determina lungimea unui şir de date.
Ca şi funcţia LEN din Excel, şi funcţia LEN din VBA are aceeaşi sintaxă:
VBA: Len (string)
Excel: Len(text)

Putem folosi această funcţie pentru a ne asigură că utilizatorii introduc numărul dorit de caractere într-un Input Box, într-o celulă, dar şi în alte formulare.

În acest exemplu vom scrie un cod care va verifica lungimea textului introdus într-un Text Box, înainte de a activa butonul de introducere a datelor într-o celulă.

Codul folosit este:

Private Sub cmdAdd_Click()
On Error GoTo err
  'daca CNP are 13 numere si Serie are 5 numere introdu-le in foaie
  If Len(txtCNP.Text) = 13 And Len(txtSerie.Text) = 5 Then
    Range("A1").Value = txtCNP.Text
    Range("A2").Value = txtSerie.Text
   'daca datele de mai sus nu sunt valabile, afiseaza-mi un mesaj
   Else
    MsgBox "Ai introdus date gresite !", vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
  End If
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Despre cod:
– dacă CNP-ul are fix 13 numere şi Seria are fix 5 numere, atunci scrie-mi cele două informaţii în celulele A1 şi A2;
– dacă cele două condiţii nu sunt îndeplinite, atunci afişează-mi un mesaj de eroare;
– dacă acest cod generează erori neaşteptate, atunci va rula declaraţia err, pentru a identifica eroarea.

 

 

Back To Top
Search