Microsoft Excel ne furnizează două funcţii interesante ce ne indică paritatea unui număr.
Cele două funcţii sunt: ISODD şi ISEVEN.

Ele nu necesită decât un singur argument: Number.
În cazul în care rezultatul funcţiei este un număr par (ISEVEN), Excel ne afişează valoarea TRUE, altfel afişează FALSE.
Acelaşi lucru se aplică şi pentru funcţia ISODD.

Dat fiind faptul că această funcţie afişează doar TRUE sau FALSE, am folosit funcţia IF pentru a afişa un anumit text, în funcţie de o condiţie.
Funcţia folosită este: =IF(ISEVEN(B3)=TRUE;”Numarul este par”;”Numarul este impar”)
Adică, dacă rezultatul este TRUE, să afişeze textul Numărul este par, altfel să afişeze textul Numărul este impar.

Back To Top
Search