Pentru a folosi o funcţie, este suficient să o apelaţi (Call) dintr-o sub-procedură (Sub) sau dintr-o altă funcţie.
Pentru a o apela puteţi folosi declaraţia Call.

Sintaxa este:

Call name [argument list]

Despre cod:
name este argumentul obligatoriu şi este de fapt numele funcţiei sau procedurii apelate;
argument list este un argument opţional care furnizează o listă de variabile, şiruri sau expresii ce pot fi atribuite procedurii.

Un exemplu ar fi următorul:

Sub TVA()
On Error GoTo err
  Taxa = "0,24"
  ActiveCell.Value = Range("A1") * Taxa
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub
Sub Finish()
  MsgBox "Lista a fost actualizata !", vbOKOnly + vbInformation, "Info"
End Sub
Sub All()
  Call TVA
  Call Finish
End Sub

Codul TVA realizează o operaţie de înmulţire a TVA-ului cu valoarea din celula A1, iar codul Finish afişează un mesaj prin care suntem anunţaţi că procedura a fost finalizată cu succes.
Desigur, puteam uni cele două coduri într-unul, dar aceasta este doar un exemplu. Într-o situaţie reală, codurile pot ajunge la zeci şi chiar sute de linii, aşa că le puteţi „sparge” în mai multe părţi şi le puteţi apela simultan folosind un alt cod.

Codul All apelează codurile anterioare, folosind declaraţia Call urmată de numele codului dorit.

Back To Top
Search