Atunci când doriţi să obţineţi o anumită informaţie de la utilizator, puteţi folosi o casetă de tip Input Box.
Sintaxa este destul de simplă şi într-o anumită măsură seamănă cu cea a Message Box-urilor:

InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context])

Despre sintaxă:
prompt – textul ce va fi afişat în caseta de tip Input Box. Suportă până la 1024 de caractere (argument obligatoriu);
title – textul ce apare în bara de titlu (argument opţional);
default – textul ce va fi afişat în text box-ul de tip Input (argument opţional);
xpos şi ypos – se specifică coordonatele de afişare pe ecran, atât pe orizontală cât şi pe verticală  (argument opţional);
helpfile şi context – se specifică locaţia fişierului de tip Hel şi  din fişierul de ajutor.

Spre deosebire de Message Box, Input Box ne oferă în mod implicit 3 butoane care nu pot fi modificate/eliminate: Ok, Cancel şi Help (dacă specificăm un fişier pentru argumentul helpfile).

Un exemplu este următorul:

Sub Cod()
On Error GoTo err
'dezactivam redesenarea obiectelor
Application.ScreenUpdating = False
  'definim CodUser ca String
  'specificam cerinta, un titlu si un text predefinit
  CodUser$ = InputBox("Introduceti codul de utilizator !", "Cod Utilizator", "-")
    'rulam codul dorit
    'selectam celula C2
    Range("C2").Select
  'in celula activa introducem textul din InputBox
  ActiveCell.Value = CodUser
'activam redesenarea obiectelor
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
'procedura de eroare
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

După rularea codului, va fi afişat input box-ul creat şi ni se va cere să introducem informaţia de interes.

Back To Top
Search