Internet Explorer 9 keyboardAm compilat o listă cu comenzi rapide valabile în Internet Explorer 9, utilă tutror celor care vor să navigheze rapid pe Internet fără a întrerupe prea mult fluxul pentru intervenții cu mouse-ul. Vă recomand să încercați aceste comenzi și să le folosiți, pentru că vă vor crește semnificativ viteza de lucru cu Internet Explorer 9.

[stextbox id=”info”]

Afișarea paginilor Web și navigarea prin acestea

 • F1 – Ajutor
 • F11 – Comutare între full-screen și fereastră normală de browser
 • Tab – Înaintare printre obiectele dintr-o pagină, din Address bar și din Favorites bar
 • Shift+Tab – Navigarea inversă printre obiectele dintr-o pagină, din Address bar și din Favorites bar
 • F7 – Caret Browsing (navigarea cu cursorul prin pagină)
 • Alt+Home – Navigare la Home Page
 • Alt+Săgeată dreapta – Pagina următoare
 • Alt+Săgeată stânga sau Backspace – Pagina anterioară
 • Shift+F10 – Meniu contextual penutr un link
 • Ctrl+Tab sau F6 – Înaintare printre frame-urile și elementele de interfață ale browserului (numai dacă NU folosim taburile)
 • Ctrl+Shift+Tab – Navigare inversă printre frame-urile și elementele de interfață ale browserului (numai dacă NU folosim taburile)
 • Săgeată sus – Scroll spre începutul paginii
 • Săgeată jos – Scroll spre finalul paginii
 • Page Up – Scroll spre începutul paginii cu pași mai mari
 • Page Down – Scroll spre finalul paginii în pași mai mari
 • Home – Salt la începutul paginii
 • End – Salt la finalul paginii
 • Ctrl+F – Căutare în pagină
 • F5 – Reîncarcă pagina curentă
 • Ctrl+F5 – Reîncarcă pagina curentă de pe web, nu din memoria cache locală.
 • Esc – Oprește încărcarea paginii
 • Ctrl+O – Deschidere pagină nouă
 • Ctrl+N – Deschide fereastră IE nouă
 • Ctrl+Shift+P – Deschide o fereastră pentru navigarea protejată (InPrivate Browsing)
 • Ctrl+K – Duplicare tab (tabul curent în tab nou)
 • Ctrl+Shift+T – Redeschide ultimul tab închis
 • Ctrl+W – Închide fereastra curentă (dacă ai un singur tab deschis)
 • Ctrl+S – Salvează pagina curentă
 • Ctrl+P – Imprimă pagina sau frame-ul curent
 • Enter – Activează un link selectat
 • Ctrl+I – Deschide Favorites – link-uri favorite
 • Ctrl+H – Deschide History – istoicul navigării
 • Ctrl+J – Deschide RSS Feeds – fluxuri de știri
 • Alt+P – Deschide meniul Page
 • Alt+T – Deschide meniul Tools
 • Alt+H – Deschide meniul Help

Lucrul cu taburi

 • Ctrl+click – Deschide link-urile într-un tab nou în background
 • Ctrl+Shift+click – Deschide link-urile într-un tab nou care se va afișa în locul celui curent
 • Ctrl+T – Deschide un tab nou care se va afișa în locul celui curent
 • Ctrl+Tab sau Ctrl+Shift+Tab – Comutare înainte-înapoi între taburi
 • Ctrl+W – Închide tabul curent (sau fereastra curentă dacă nu folosim taburi pentru navigare)
 • Alt+Enter – Deschide un tab nou care se va afișa în locul celui curent pentru adresa tastată în bară
 • Ctrl+n (unde n este un număr între 1 și 8 ) – Salt la un tab dintre cele deschise, după cifră, de la stânga la dreapta
 • Ctrl+9 – Salt la utimul tab (indiferent câte sunt deschise)
 • Ctrl+Alt+F4 – Închide toate taburile, cu excepția celui curent
 • Ctrl+Q – Activare / dezactivare Quick Tabs (vedere miniaturi în browser – thumbnail view)

Folosirea Zoom

 • Ctrl+Semnul plus – Crește zoom-ul (în pași a câte 10%)
 • Ctrl+Semnul minus – Scade zoom-ul (în pași a cîte 10%)
 • Ctrl+0 – Zoom la 100%

Folosirea căutării

 • Ctrl+E – Accesare bară pentru căutare
 • Alt+Enter – Deschide căutarea în tab nou
 • Ctrl+Săgeată jos – Deschide meniul de furnizori servicii de căutare

Folosirea Print Preview

 • Alt+P – Stabilire opțiuni imprimare și imprimare pagină
 • Alt+U – Schimbare dimensiuni hârtie, antet și subsol, orientare (portret sau pe lat), și marginile paginii
 • Alt+Home – Afișarea primei pagini de imprimat
 • Alt+Săgeată stânga – Afișare pagina de imprimat anterioară
 • Alt+A – Introducere număr pagină pentru afișare
 • Alt+Săgeată dreapta – Afișare pagina de imprimat următoare
 • Alt+End – Afișarea ultimei pagini de imprimat
 • Alt+F – Specificați cum doriți să imprimați cadrele (valid doar pentru pagini web care utilizează cadre)
 • Alt+C – Închide previzualizarea pentru imprimare

Lucrul cu Address Bar (bara de adrese)

 • Alt+D – Selectează textul din bara de adrese
 • F4 – Afișează o listă cu adrese tastate anterior
 • Ctrl+Left Arrow – Dacă suntem în bara de adrese, mută cursorul la stânga spre elementul precedent din adresa web (punct sau slash)
 • Ctrl+Săgeată dreapta – Dacă suntem în bara de adrese, mută cursorul la dreapta spre următorul element din adresa web (punct sau slash)
 • Ctrl+Enter – Adaugă  “www.” în față și “.com” după un cuvânt introdus ăn bara de adrese
 • Săgeată sus – Parcurgerea listei de AutoCompletare
 • Săgeată jos – Parcurgere în ordine inversă a listei de AutoCompletare

Deschiderea meniurilor de pe toolbar-ul Internet Explorer

 • Alt+M – Deschide meniul Home
 • Alt+R – Deschide meniul Print (imprimare)
 • Alt+J – Deschide meniul RSS
 • Alt+O – Deschide meniul Tools (Instrumente)
 • Alt+S – Deschide meniul Safety (instrumente pentru siguranța navigării)
 • Alt+L – Deschide meniul Ajutor (Help)

Lucrul cu fluxuri RSS, History și Favorites

 • Ctrl+D – Adăugarea paginii curente la favorite (sau abonarea la un feed în modul previzualizare RSS Feed)
 • Ctrl+Shift+Del – Ștergere istoric navigare
 • Ctrl+Shift+P – Deschide o fereastră de navigare InPrivate (istoricul sesiunii nu se păstrează)
 • Ctrl+B – Deschide caseta de dialog Organize Favorites (organizare favorite)
 • Alt+Săgeată sus – Mută obiectul selectat în sus în lista de favorite din dialogul Organize Favorites
 • Alt+Săgeată jos – Mută obiectul selectat în jos în lista de favorite din dialogul Organize Favorites
 • Alt+C – Deschide panoul Favorites Center și afișează link-urile favorite
 • Ctrl+H – Deschide panoul Favorites Center și afișează istoricul navigării
 • Ctrl+J – Deschide panoul Favorites Center și afișează feed-urile RSS
 • Ctrl+Shift+J – Deschide și fixează panoul Favorites Center și afișează feed-urile RSS
 • Alt+Z – Deschide meniul Add to Favorites – adăugare la favorite (sau abonare la feed dacă se afișează o previzualizare de feed RSS)
 • Alt+A – Deschide meniul Favorites din bara de meniu
 • Alt+I – Afișarea tuturor feed-urilor (la afișarea Feed-urilor RSS)
 • Alt+M – Marchează un feed drept citit (la afișarea Feed-urilor RSS)
 • Alt+S – Pune cursorul în caseta de căutare la afișarea Feed-urilor RSS

Editare

 • Ctrl+X – Remove the selected items and copy them to the Clipboard
 • Ctrl+C – Copiază textul și imaginile selectate în clipboard
 • Ctrl+V – Inserează conținutul clipboardului în rubrica unui formular web selectată
 • Ctrl+A – Selectează conținutul întregii pagini
 • F12 – Deschide Internet Explorer Developer Tools

Utilizarea Information Bar (bara de notificare care apare în partea de jos a ferestrei)

 • Alt+N – Mută focusul pe Information bar (bara cu informații care apare în josul ferestrei, de exemplu la notificarea de download
 • Spacebar – Click pe bara de notificare
[/stextbox] [stextbox id=”info”]

Concluzii:

Lista este destul de lungă și imposibil de memorat integral. Personal am tipărit-o și o țin la vedere pe un panou situat deasupra monitorului. Prin folosirea repetată a comenzilor, cele mai utile vor fi memorate cu ușurință în câteva zile. Succes !

[/stextbox]
Back To Top
Search