Pentru că folosesc în mod frecvent Office 2010 (cu licență), în special Word, Outlook și OneNote, mi-am propus să studiez shortcuturile de la tastatură, mai întîî cele pentru OneNote 2010. Aceste comenzi sunt valabile pentru tastatura US, cel mai des folosită și întîlnită pe PC-urile cu Windows. Acolo unde există două sau mai multe taste care trebuie combinate pentru lansarea unei comenzi, numele tastelor sunt legate cu simbolul +. Pentru acele seturi de comenzi în care trebuie să apeși pe rînd mai multe taste, numele tastelor sunt separate cu virgulă.

Tastarea și editarea notelor


Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Deschiderea unei ferestre noi OneNote. CTRL+M
Deschiderea unei ferestre mici OneNote pentru a lua notițe în paralel pe ecran. CTRL+SHIFT+M
Andoca fereastra OneNote. CTRL+ALT+D
Anularea ultimei comenzi. CTRL+Z
Repetarea ultimei comenzi. CTRL+Y

Selectarea tuturor obiectelor din pagină.

Notă Apasă CTRL+A de mai multe ori succesiv pentru a lărgi scopul selecției.

CTRL+A
Decuparea obiectelor selectate sau a textului. CTRL+X
Copierea textului sau a obiectului selectat în clipboard. CTRL+C
Lipirea conținutului clipboard. CTRL+V
Mutarea cursorului la începutul rîndului. HOME
Mutarea cursorului la sfîrșitul rîndului. END
Mișcarea cursorului un caracter la stînga. SĂGEATA STÎNGA
Mișcarea cursorului un caracter la dreapta SĂGEATA DREAPTA
Mșcarea cursorului un cuvînt la dreapta. CTRL+SĂGEATA DREAPTA
Mișcarea cursorului un cuvînt la stînga. CTRL+SĂGEATĂ STÎNGA
Șterge un caracter din stînga cursorului. BACKSPACE
Ștergerea unui caracter din dreapta cursorului. DELETE
Șterge un cuvînt la stînga. CTRL+BACKSPACE
Șterge un cuvînt la dreapta. CTRL+DELETE
Inserarea unui rînd nou fără a demara un paragraf nou. SHIFT+ENTER
Verificare ortografică. F7
Deschide dicționarul de sinonime pentru cuvîntul curent. SHIFT+F7
Afișează meniul contextual pentru orice notă, tab sau orice obiect selectabil din fereastra OneNote. SHIFT+F10
Execută acțiunea sugerată pe Information Bar dacă aceasta apare în partea superioară a paginii. CTRL+SHIFT+W

Formatarea notelor

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Evidențierea cu marker galben a textului subliniat CTRL+SHIFT+H
ori CTRL+ALT+H
Inserarea unui link web. CTRL+K
Copierea formatării textului selectat (Format Painter). CTRL+SHIFT+C
Lipirea formatării asupra unui text selectat (Format Painter). CTRL+SHIFT+V

Deschiderea unui link.

Notă Cursorul trebuie să fie plasatoriunde în interiorul textului care alcătuiește link-ul.

ENTER
Aplică sau retrage îngroșarea textului selectat. CTRL+B
Aplică sau retrage înclinarea pentru textul selectat. CTRL+I
Aplică sau retrage sublinierea pentru textul selectat. CTRL+U
Aplică dsu retrage tăierea textului. CTRL+LINIUȚĂ
Aplică sau retrage indice sus pentru textul selectat CTRL+SHIFT+=
Aplică sau retrage indice jos pentru textul selectat. CTRL+=
Aplică sau retrage formatarea listă cu buline pentru paragraful selectat. CTRL+PUNCT
Aplică sau retrage formatarea listă numerotată pentru paragraful selectat. CTRL+SLASH
Aplică formatarea Heading 1 notei curente. CTRL+ALT+1
Aplică formatarea Heading 2 notei curente. CTRL+ALT+2
Aplică formatarea Heading 3 notei curente. CTRL+ALT+3
Aplică formatarea Heading 4 notei curente. CTRL+ALT+4
Aplică formatarea Heading 5 notei curente. CTRL+ALT+5
Aplică formatarea Heading 6 notei curente. CTRL+ALT+6
Aplică stilul Normal notei curente. CTRL+SHIFT+N
Mărește marginea stîngă a unui paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Elimină marginea stîngă a unui paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ STÎNGA
Aliniază paragraful selectat la dreapta. CTRL+R
Aliniază paragraful selectat la stînga. CTRL+L
Mărește dimensiunea corpului de literă pentru textul selectat. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea corpului de literă pentru textul selectat. CTRL+SHIFT+<
Elimină orice formatare aplicată textului selectat. CTRL+SHIFT+N
Arată sau ascunde liniatura tip caiet din pagina curentă. CTRL+SHIFT+R

Adăugare de obiecte în pagină

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Inserează un document sau un fișier în pagina curentă. ALT+N, F
Inserează un document sau un fișier ca printout pe pagina curentă. ALT+N, O
Afișează sau ascunde document printouts pe pagina curentă (cînd OneNote rulează în modul High Contrast). ALT+SHIFT+P
Inserarea unei imagini dintr-un fișier. ALT+N, P
Inserarea unei imagini dintr-un scanner sau de pe o cameră. ALT+N, S

Inserarea unei capturi de ecran.

Notă Iconul OneNote trebuie să fie activ în zona de notificare a sistemului din marginea dreaptă a taskbarului.

Windows logo+S
Inserarea datei curente. ALT+SHIFT+D
Inserarea datei și a orei curente. ALT+SHIFT+F
Inserarea orei curente. ALT+SHIFT+T
Inserarea unui rînd. SHIFT+ENTER
Demararea unei ecuații sau convertirea textului selectat în ecuație. ALT+=
Crearea unui tabel prin adăugarea unei coloane secundare lîngă textul tastat anterior. TAB
Crearea unei alte coloane într-un tabel cu un singur rînd. TAB

Crearea unui rînd nou din ultima celulă a unui tabel.

Notă Apasă ENTER încă odată pentru a încheia tabelul.

ENTER
Crearea unui rînd deasupra rîndului curent într-un tabel. CTRL+ENTER
Crearea unui paragraf nou în aceeași celulă de tabel. ALT+ENTER
Crearea unei coloane la dreapta coloanei curente din tabel. CTRL+ALT+R
Crearea unei coloane la stînga coloanei curente din tabel. CTRL+ALT+E
Crearea unui rînd dedesubtul celui curent într-un tabel (cînd cursorul este la începutul unui rînd). ENTER
Stergerea rîndului gol curent într-un tabel (cursorul este la începutul rîndului). DEL (apasă de două ori)

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru a executa aceste comenzi Apasă

Selectarea completă a conținutului unei pagini.

Notă Apasă CTRL+A de mai multe ori pentru a extinde scopul selecției.

CTRL+A
Selectare text pînă la capătul rîndului. SHIFT+END
Selectarea întregului rînd, cînd cursorul este la începutul acestuia. SHIFT+SĂGEATA JOS
Salt al titlul paginii cu selectarea acestuia. CTRL+SHIFT+T
Anulare selecție. ESC
Mutarea unuia sau a mai multor paragrafe selectate în sus. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Mutarea unuia sau a mai multor paragrafe selectate în jos. ALT+SHIFT+SĂGEATA JOS
Mută paragraful/paragrafele selectat/e la stînga (reduce distanța la stînga). ALT+SHIFT+SĂGEATĂ STÎNGA
Mută paragraful/paragrafele selectat/e la dreapta (mărește distanța la stînga). ALT+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate. CTRL+SHIFT+LINIUȚĂ
Șterge nota sau obiectul selectate. DELETE
Mutarea cursorului la începutul rîndului. HOME
Mutarea cursorului la sfîrșitul rîndului. END
Mutarea cursorului un caracter la stînga. SĂGEATĂ STÎNGA
Mutarea cursorului un caracter la dreapta. SĂGEATĂ DREAPTA
Întoarcere la ultima pagină vizitată. ALT+SĂGEATĂ STÎNGA
Navigare înainte la următoarea pagină vizitată. ALT+SĂGEATĂ DREAPTA
Începe redarea înregistrării audio/video selectată. CTRL+ALT+P
Începe redarea înregistrării audio/video selectată. CTRL+ALT+S
Derulare înapoi a înregistrării audio/video cu cîteva secunde. CTRL+ALT+Y
Derularea înainte a înregistrării audio/video cu cîteva secunde. CTRL+ALT+U

Etichetarea notelor

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Aplică, marchează sau șterge tagul To Do (de făcut). CTRL+1
Aplică sau retrage tagul Important. CTRL+2
Aplică sau retrage tagul Question (Semn de întrebare). CTRL+3
Aplică sau retrage tagul Remember for later (pentru mai tîrziu). CTRL+4
Aplică sau retrage tagul Definition (definiție). CTRL+5
Aplică sau retrage tag personalizat 1. CTRL+6
Aplică sau retrage tag personalizat 2. CTRL+7
Aplică sau retrage tag personalizat 3. CTRL+8
Aplică sau retrage tag personalizat 4. CTRL+9
Elimină toate tagurile notelor selectate. CTRL+0

Utilizarea nivelurilor

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Afișare Level 1. ALT+SHIFT+1
Expandare la Level 2. ALT+SHIFT+2
Expandare la Level 3. ALT+SHIFT+3
Expandare la Level 4. ALT+SHIFT+4
Expandare la Level 5. ALT+SHIFT+5
Expandare la Level 6. ALT+SHIFT+6
Expandare la Level 7. ALT+SHIFT+7
Expandare la Level 8. ALT+SHIFT+8
Expandare la Level 9. ALT+SHIFT+9
Expandare toate nivelurile. ALT+SHIFT+0
Creștere distanță stînga un nivel TAB
Scădere distanță stînga un nivel. SHIFT+TAB
Expandare outline închis. ALT+SHIFT+PLUS
Restrîngere outline deschis. ALT+SHIFT+MINUS

Specificarea setărilor lingvistice

Notă Pentru a schimba direcția de scriere a notelor, mai întîi trebuie să activezi
utilizarea limbilor cu scriere de la dreapta la stînga în programul 
Microsoft Office 2010 Language Preferences.

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Setează direcția de scris de la stînga la dreapta. CTRL+SHIFT STÎNGA
Setează direcția de scris de la dreapta la stînga. CTRL+SHIFT DREAPTA
Mărește distanța la stînga cu un nivel în text scris de la dreapta la stînga. TAB
Micșorează distanța la stînga cu un nivel în text scris de la dreapta la stînga SHIFT+TAB

Organizarea și gestionarea caietelor

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Activare/dezactivare vizualizare toată pagina. F11
Deschidere fereastră nouă OneNote. CTRL+M
Deschidere fereastră laterală OneNote pentru notițe în paralel. CTRL+SHIFT+M
Expandare sau restrîngere a taburilor unui grup de pagini. CTRL+SHIFT+*
Imprimarea paginii curente. CTRL+P
Adăugarea unei pagini noi la sfîrșitul secțiunii active/selectate. CTRL+N
Lățire a barei cu etichetele paginilor. CTRL+SHIFT+[
Îngustare a barei cu etichetele paginilor. CTRL+SHIFT+]
Crearea unei pagini noi sub pagina curentă în tabul curent la același nivel. CTRL+ALT+N
Micșorare distanță stînga a etichetei paginii. CTRL+ALT+[
Creșterea distanței stînga pentru eticheta paginii curente. CTRL+ALT+]
Creare subpagină a paginii curente. CTRL+SHIFT+ALT+N

Selectarea tuturor obiectelor.

Notă Apasă CTRL+A de mai multe ori pentru a extinde obiectul selecției.

CTRL+A
Selectarea paginii curente. CTRL+SHIFT+A
Dacă pagina selectată este parte a unui grup, apasă CTRL+A pentru a selecta toate paginile din grup.
Mută tabul paginii selectate în sus. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Mută tabul paginii selectate în jos. ALT+SHIFT+SĂGEATA JOS
Mută cursorul la tilul paginii. CTRL+SHIFT+T
Deplasare la prima pagină a setului de pagini vizibile curent. ALT+PAGE UP
Deplasare la ultima pagină a setului de pagini curent vizibil. ALT+PAGE DOWN
Derularea în sus a paginii curente. PAGE UP
Derularea în jos a paginii curente. PAGE DOWN
Derularea la partea superioară a paginii curente. CTRL+HOME
Derularea la partea inferioară a paginii curente. CTRL+END
Deplasarea la următorul paragraf. CTRL+SĂGEATA JOS
Deplasarea la paragraful anterior. CTRL+SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cursorului în susul paginii curente, sau extinderea paginii curente pe verticală. CTRL+ALT+SĂGEATĂ SUS
Mutarea punctului de inserare la dreapta în pagina curentă sau extinderea paginii în jos. CTRL+ALT+SĂGEATA JOS
Mutarea punctului de inserare la stînga în pagina curentă sau extinderea paginii spre stînga. CTRL+ALT+SĂGEATĂ STÎNGA
Mutarea punctului de inserare la dreapta în pagina curentă sau extinderea paginii spre dreapta. CTRL+ALT+SĂGEATA DREAPTA
Deplasarea la următorul container din notă. ALT+SĂGEATA JOS
Deplasarea cursorului la începutul rîndului. HOME
Deplasarea cursorului la capătul rîndului. END
Deplasarea cursorului cu un caracter la stînga. SĂGEATA STÎNGA
Deplasarea cursorului cu un caracter la dreapta. SĂGEATA DREAPTA
Deplasare înapoi la pagina vizitată anterior. ALT+SĂGEATA STÎNGA
Avansarea la următoarea pagină vizitată. ALT+SĂGEATA DREAPTA
Mărire (zoom in). ALT+CTRL+PLUS (pe tastatura numerică)
–ORI–
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS
Micșorare (zoom out). ALT+CTRL+MINUS (pe tastatura numerică)
–ORI–
ALT+CTRL+SHIFT+LINIUȚĂ

Salvarea modificărilor.

Notă Pe toată durata în care programul OneNote este deschis, notele sunt salvate automat la cea mai mică modificare. Salvarea manuală a notelor nu este necesară.

CTRL+S

Lucrul cu caiete și secțiuni

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Crearea unei secțiuni noi. CTRL+T
Deschiderea unui caiet. CTRL+O
Deschiderea unei secțiuni. CTRL+ALT+SHIFT+O
Trecerea la următoarea secțiune. CTRL+TAB
Trecerea la secțiunea anterioară. CTRL+SHIFT+TAB
Trecerea la următoarea pagină din secțiune. CTRL+PAGE DOWN
Trecerea la pagina anterioară din secțiune. CTRL+PAGE UP
Trecerea la prima pagină din secțiune. ALT+HOME
Trecerea la ultima pagină din secțiunea curentă. ALT+END
Trecerea la prima pagină a setului curent de taburi vizibile. ALT+PAGE UP
Trecerea la ultima pagină a setului curent de taburi vizibile. ALT+PAGE DOWN
Mutarea sau copierea paginii curente. CTRL+ALT+M
Pentru a activa pagina sau tabul curent. CTRL+ALT+G
Pentru a selecta tabul unde este pagina curentă. CTRL+SHFT+A
Activarea tabului secțiunii curente. CTRL+SHIFT+G
Mutarea selecției curente. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Comutarea la un alt caiet de pe bara de navigare. CTRL+G, apoi apasă SĂGEATA JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a selecta un alt caiet apoi apasă ENTER

Căutarea în note

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Mută cursorul în caseta Search pentru căutare în toate caietele. CTRL+E
În timp ce se caută în toate caietele, se previzualizează următorul rezultat. SĂGEATĂ JOS
În timp ce se caută în toate caietele, se comută la rezultatul selectat și se oprește căutarea. ENTER
Modificarea scopuui căutării. CTRL+E, TAB, SPACE
Deschiderea panoului cu rezultate ale căutării. ALT+O după căutare

Căutarea doar în pagina curentă.

Notă Poți comuta între căutarea globală și cea limitată la pagina curentă oricînd folosind combinațiile CRTL+E sau CTRL+F.

CTRL+F
Trecerea la rezultatul următor în timpul căutării în pagina curentă. ENTER sau F3
Trecerea la rezultatul anterior în timpul căutării în pagina curentă. SHFT+F3
Renunțarea la căutare și întoarcerea la pagina curentă. ESC

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Trimiterea paginilor selectate într-un e-mail. CTRL+SHIFT+E

Partajarea notelor cu ajutorul altor programe

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Trimiterea notelor selectate într-un e-mail. CTRL+SHIFT+E
Crearea unui Task Outloook pentru astăzi din nota curent selectată. CTRL+SHIFT+1
Crearea unui Task Outlook pentru mîine din nota curent selectată. CTRL+SHIFT+2
Crearea unui Task Outlook pentru săptămîna aceasta din nota curent selectată. CTRL+SHIFT+3
Crearea unui Task Outlook pentru săptămîna viitoare din nota curentă. CTRL+SHIFT+4
Crearea unui Task Outlook fără dată. CTRL+SHIFT+5
Deschide Task-ul Outlook selectat. CTRL+SHIFT+K
Marchează Task-ul Outlook selectat ca Executat. CTRL+SHIFT+9
Șterge Task-ul Outlook selectat. CTRL+SHIFT+0
Sincronizarea tuturor modificărilor făcute în caietul partajat curent. SHIFT+F9
Sincronizarea tuturor editărilor în toate caietele protejate. F9
Marcarea paginii curente ca necitită. CTRL+Q

Protejarea notițelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru a executa aceste comenzi Apasă
Pentru a bloca accesul la toate secțiunile protejate cu parolă. CTRL+ALT+L
Back To Top
Search