În acest articol vom tratata operaţia de creare a unui script ce automatizează procesul de creare a unei sesiuni remote în contul de Office 365.

Paşii normali ar fi:
– în PowerShell scriem comanda de mai jos, pentru a ne autentifica în contul de Office 365: $LiveCred = Get-Credential

– acum, vom deschide o nouă sesiune în contul de Exchange: $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

– dacă sesiunea s-a deschis cu succes, vom primi următorul mesaj: WARNING: Your connection has been redirected to the following URI: „https://pod51017psh.outlook.com/PowerShell-LiveID?PSVersion=2.0 „

– după deschiderea unei noi sesiuni, ne vom alătura acesteia, folosind următoarea comandă: Import-PSSession $Session 

 

 După câte se poate observa, sunt destul de multe comenzi de rulat.

Acum, vom simplifica acest proces, prin crearea unui script:
1.  Deschidem Notepad;
2. Codul care ne permite conectarea remote la contul de Office 365 este:

# 1.Ne autentificăm în contul de Office 365:
$LiveCred = Get-Credential
# 2.Deschidem o nouă sesiune:
$AlexD = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
# 3.Ne alăturăm sesiunii deschise:
Import-PSSession $AlexD<
/p>

 Liniile care încep cu simbolul # (diez) sunt linii comentate, folosite pentru a enumera paşii parcurşi.

3. Vom salva documentul: FileSave As – punem numele Sesiune_Nouă.ps1 şi la Save as type selectăm All types (*.*)
4. Pentru a rula un astfel de script vom proceda astfel:

  • copiem locaţia scriptului;
  • deschidem o nouă sesiune de PowerShell;
  • schimbăm directorul curent, cu cel al scriptului: cd „C:Documents and SettingsAlexandruDesktop” (1)
  • apelăm scriptul folosind comanda .Nume_Script.ps1 => .Sesiune_Nouă.ps1 (2)

Rezultatul: scriptul rulează şi îşi îndeplineşte rolul.

Back To Top
Search