PowerShell ne oferă un cmdlet ce ne permite să modificăm regulile create sau chiar să creăm reguli noi.
Am o regulă creată (Raport) care mută orice mesaj ce conţine în subiect cuvântul Raport în dosarul Rapoarte.
Vom modifica această regulă pentru a muta în Inbox orice mesaj ce conţine cuvântul Raport, dar care are un ataşament.

 Cum procedăm ?
– în PowerShell scriem comanda de mai jos, pentru a ne autentifica în contul de Office 365: $LiveCred = Get-Credential

– acum, vom deschide o nouă sesiune în contul de Exchange: $AlexD = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

– dacă sesiunea s-a deschis cu succes, vom primi următorul mesaj: WARNING: Your connection has been redirected to the following URI: „https://pod51017psh.outlook.com/PowerShell-LiveID?PSVersion=2.0 „

– după deschiderea unei noi sesiuni, ne vom alătura acesteia, folosind următoarea comandă: Import-PSSession $AlexD

Dacă vom testa regula iniţială, vom observa că mesajul este mutat în dosarul Rapoarte (b).

Sintaxa este:
set-InboxRule -Identity <InboxRuleIdParameter> [-AlwaysDeleteOutlookRulesBlob <SwitchParameter>
 ] [-ApplyCategory <MultiValuedProperty>] [-BodyContainsWords <MultiValuedProperty>] [-Confirm [
 <SwitchParameter>]] [-CopyToFolder <MailboxFolderIdParameter>] [-DeleteMessage <$true | $false>
 ] [-DomainController <Fqdn>] [-ExceptIfBodyContainsWords <MultiValuedProperty>] [-ExceptIfFlagg
 edForAction <Any | Call | DoNotForward | FollowUp | ForYourInformation | Forward | NoResponseNe
 cessary | Read | Reply | ReplyToAll | Review>] [-ExceptIfFrom <RecipientIdParameter[]>] [-Excep
 tIfFromAddressContainsWords <MultiValuedProperty>] [-ExceptIfFromSubscription <AggregationSubsc
 riptionIdentity[]>] [-ExceptIfHasAttachment <$true | $false>] [-ExceptIfHasClassification <Mess
 ageClassificationIdParameter[]>] [-ExceptIfHeaderContainsWords <MultiValuedProperty>] [-ExceptI
 fMessageTypeMatches <AutomaticReply | AutomaticForward | Encrypted | Calendaring | CalendaringR
 esponse | PermissionControlled | Voicemail | Signed | ApprovalRequest | ReadReceipt | NonDelive
 ryReport>] [-ExceptIfMyNameInCcBox <$true | $false>] [-ExceptIfMyNameInToBox <$true | $false>]
 [-ExceptIfMyNameInToOrCcBox <$true | $false>] [-ExceptIfMyNameNotInToBox <$true | $false>] [-Ex
 ceptIfReceivedAfterDate <ExDateTime>] [-ExceptIfReceivedBeforeDate <ExDateTime>] [-ExceptIfReci
 pientAddressContainsWords <MultiValuedProperty>] [-ExceptIfSentOnlyToMe <$true | $false>] [-Exc
 eptIfSentTo <RecipientIdParameter[]>] [-ExceptIfSubjectContainsWords <MultiValuedProperty>] [-E
 xceptIfSubjectOrBodyContainsWords <MultiValuedProperty>] [-ExceptIfWithImportance <Low | Normal
  | High>] [-ExceptIfWithinSizeRangeMaximum <ByteQuantifiedSize>] [-ExceptIfWithinSizeRangeMinim
 um <ByteQuantifiedSize>] [-ExceptIfWithSensitivity <Normal | Personal | Private | CompanyConfid
 ential>] [-FlaggedForAction <Any | Call | DoNotForward | FollowUp | ForYourInformation | Forwar
 d | NoResponseNecessary | Read | Reply | ReplyToAll | Review>] [-Force <SwitchParameter>] [-For
 wardAsAttachmentTo <RecipientIdParameter[]>] [-ForwardTo <RecipientIdParameter[]>] [-From <Reci
 pientIdParameter[]>] [-FromAddressContainsWords <MultiValuedProperty>] [-FromSubscription <Aggr
 egationSubscriptionIdentity[]>] [-HasAttachment <$true | $false>] [-HasClassification <MessageC
 lassificationIdParameter[]>] [-HeaderContainsWords <MultiValuedProperty>] [-Mailbox <MailboxIdP
 arameter>] [-MarkAsRead <$true | $false>] [-MarkImportance <Low | Normal | High>] [-MessageType
 Matches <AutomaticReply | AutomaticForward | Encrypted | Calendaring | CalendaringResponse | Pe
 rmissionControlled | Voicemail | Signed | ApprovalRequest | ReadReceipt | NonDeliveryReport>] [
 -MoveToFolder <MailboxFolderIdParameter>] [-MyNameInCcBox <$true | $false>] [-MyNameInToBox <$t
 rue | $false>] [-MyNameInToOrCcBox <$true | $false>] [-MyNameNotInToBox <$true | $false>] [-Nam
 e <String>] [-Priority <Int32>] [-ReceivedAfterDate <ExDateTime>] [-ReceivedBeforeDate <ExDateT
 ime>] [-RecipientAddressContainsWords <MultiValuedProperty>] [-RedirectTo <RecipientIdParameter
 []>] [-SendTextMessageNotificationTo <MultiValuedProperty>] [-SentOnlyToMe <$true | $false>] [-
 SentTo <RecipientIdParameter[]>] [-StopProcessingRules <$true | $false>] [-SubjectContainsWords
  <MultiValuedProperty>] [-SubjectOrBodyContainsWords <MultiValuedProperty>] [-WhatIf [<SwitchPa
 rameter>]] [-WithImportance <Low | Normal | High>] [-WithinSizeRangeMaximum <ByteQuantifiedSize
 >] [-WithinSizeRangeMinimum <ByteQuantifiedSize>] [-WithSensitivity <Normal | Personal | Privat
 e | CompanyConfidential>] [<CommonParameters>]

Mai departe, vom scrie următorul cod: Set-InboxRule Raport -ExceptIfHasAttachment $true pentru a adăuga o excepţie la regula existentă.
În OWA vom observa că regula este modificată.


Adică, mută mesajele ce conţin cuvântul Raport (a) în dosarul Rapoarte (b), mai puţin pe cele care au ataşament (c).

Notă:
Dacă nu ştim numele regulilor create, putem utiliza cmdlet-ul: Get-InboxRule

Back To Top
Search