Access, Word şi Excel permit utilizatorilor să dezactiveze proprietatea Screen Updating.
Această proprietate are rolul de a redesena informaţiile din zona documentului.
Elemente care nu sunt afectate de dezactivarea acestei proprietăţi sunt: bara de titlu, bara de status, barele de derulare, etc. din cauza faptului că ele sunt statice, comparativ cu zona documentului.

De preferat ar fi ca această proprietate să fie dezactivată încă de la începutul codului şi activată abia la sfârşit.
De asemenea, se poate folosi această procedură pentru a întrerupe redesenarea zonei de lucru şi în anumite porţiuni ale codului.

Există două avantaje atunci când dezactivăm această proprietate:

 1. Se va mări timpul de execuţie al procedurii.
 2. Se va ascunde de văzul utilizatorilor anumite părţi ale procedurii pe care nu doriţi să le vadă.

Un dezavantaj este faptul că utilizatorii ar nu putea observa anumite informaţii care într-un final se pot dovedi a fi utile.
Un alt dezavantaj ar fi faptul că utilizatorul nu va şti când procedura şi-a terminat treaba.
Acest inconvenient se poate rezolva fie prin utilizarea unui MessageBox1 care să îl anunţe când este gata sau prin modificarea mesajului din bara de stare2.

1. MessageBox: – vezi linia 6

Sub Test()
On Error GoTo err
  Application.ScreenUpdating = False
    MsgBox "Procedura ruleaza. Te rog sa astepti!", vbOKOnly + vbInformation, "Finalizare"
      Selection.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(99,230)"
    MsgBox "Procedura s-a finalizat!", vbOKOnly + vbInformation, "Finalizare"
  Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

2. Status Bar: – vezi linia 6

Sub Test()
On Error GoTo err
  Application.ScreenUpdating = False
    Application.StatusBar = "Procedura ruleaza. Te rog sa astepti!"
      Selection.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(99,230)"
    Application.StatusBar = "Procedura s-a finalizat!"
  Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
err:
  MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Pentru a dezactiva această proprietate pentru Word şi Excel se stabileşte valoarea False.

Application.ScreenUpdating = False

Pentru a activa această proprietate pentru Word şi Excel se stabileşte valoarea True.

Application.ScreenUpdating = True


Pentru Access situaţia se schimbă, proprietatea de mai sus nefiind valabilă.
În Access se va folosi metoda Echo.

Pentru a dezactiva această proprietate se stabileşte valoarea False.

DoCmd.Echo False

Pentru a activa această proprietate se stabileşte valoarea True.

DoCmd.Echo True
Back To Top
Search