O foaie de calcul poate fi ascunsă folosind 4 metode:
– din meniurile clasice (toolbar sau ribbon) – M1;
– folosind o macrocomandă – M2;
– editând proprietatea de vizibilitate a foii de calcul – M3;
– sau din meniul Hide din click dreapta – M4.

–––––––––––––––––––
M1

  • Excel 2003: meniul Format – Sheet – Hide;
  • Excel 2007/2010: tab-ul Home – grupul de comenzi Cells – comanda Format – Hide & Unhide – Hide Sheet.

–––––––––––––––––––
M2

  • Alt+F11 – meniul Insert – Module – codul VB este:

Sub HideSheet()
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
End Sub

Acest cod se traduce astfel: pentru sheet-ul activ atribuim valoarea False proprietăţii Visible.

–––––––––––––––––––
M3

  • click dreapta pe tab-ul sheet-ului dorit – View Code (sau Alt+F11 – click pe sheet-ul dorit);
  • în panoul de proprietăţi căutăm proprietatea Visible;
  • aici avem 3 setări pe care le putem realiza:

– xlSheetVisible – face sheet-ul vizibil;
– xlSheetHidden – ascunde sheet-ul (apare în meniul Unhide);
– xlSheetVeryHidden – ascunde sheet-ul (nu apare în meniul Unhide -sheet-ul poate fi făcut vizibil doar în editorul VB).

–––––––––––––––––––
M4

  • click dreapta pe tab-ul sheet-ului – Hide – opţiune valabilă în toate versiunile de Excel.
Back To Top
Search