În Windows 7, cu ajutorul Windows Desktop Search 4.0, avem posibilitatea de a folosi multe tipuri de operatori logici în căutările noastre, ceea ce ne ajută foarte mult în găsirea rapidă a ceea ce căutăm. Ba mai mult, odată ce ai folosit orice fel de combinație de asemenea operatori, poți salva căutarea pentru refolosire (Saved Search).

 

 

  

Operatori simpli pentru începători

Tastează … Pentru a găsi …
windows Obiecte care conțin în interior sau în nume WinDOwS, windows, WINDOWS sau oricare altă combinație de minuscule și majuscule
microsoft windows Itemi care conțin ambele cuvinte, microsoft și windows
microsoft NOT windows

 

Notă: cuvîntul NOT trebuie să fie scris cu litere mari

Itemi care conțin microsoft, dar nu windows.
microsoft not windows

 

Notă: cuvîntul not trebuie scris cu litere mici

Itemi conținînd toate cele trei cuvinte —microsoft, not, windows—dar nu neapărat în această ordine
microsoft OR windows

 

Notă: cuvîntul OR trebuie scris cu litere mari

Itemi conținînd microsoft, windows, sau ambele cuvinte.
microsoft or windows

 

Notă: cuvîntul or trebuie scris cu litere mici.

Itemi care conțin toate trei cuvintele —microsoft, or, windows—dar nu neapărat în această ordine
"microsoft windows" Itemi conținînd exact formularea microsoft windows.
microsoft has attachment:true Itemi care au atașamente conținînd cuvîntul microsoft
microsoft isattachment:true Itemi care sunt atașamente conținînd cuvîntul microsoft
microsoft date:yesterday Itemi conținînd cuvîntul microsoft a căror dată este yesterday (ieri)

 

Windows Desktop Search acceptă pentru dată și următorii termeni :

·          Date relative: de exemplu, today, tomorrow, yesterday (azi, mîine, ieri)

·          Date relative din mai multe cuvinte: de exemplu, this week, next month, last week, past month, coming year (săptămîna aceasta, luna viitoare, săptămîna trecută, anul viitor)

·          Zile: Sunday, Monday … Saturday (duminică, … sîmbătă)

·          Luni: January, February … December (ianuarie … decembrie)

author: patrick Itemi creați de o persoană al cărei nume conține cuvîntul patrick.
author:"patrick hines" Itemi creați de patrick hines.
subject:"microsoft windows" Itemi al căror subiect conține exact expresia microsoft windows.
subject:microsoft windows Itemi cu cuvîntul microsoft în linia de subiect și windows oriunde altundeva în document.

Operatori avansați

Sintaxă avansată Desktop Search

Termen/ Simbol Exemple Funcție
NOT microsoft NOT windows Găsește itemi care conțin microsoft, dar nu windows
microsoft – windows Găsește itemi care conțin microsoft, dar nu windows
AND microsoft AND windows Găsește itemi care conțin microsoft și windows
+ microsoft + windows Găsește itemi care conțin microsoft și windows

Ghilimele

"microsoft windows" Găsește itemi care conțin expresia exactă microsoft windows

Paranteze

(microsoft windows) Găsește itemi care conțin termenii microsoft și windows în orice ordine
> date: >11/05/04

 

size: >5

Găsește itemi datați după 11/05/04

 

Găsește itemi cu dimensiunea mai mare de 5

< date: <11/05/04

 

size: <5

Găsește itemi datați înainte de 11/05/04

 

Găsește itemi cu dimensiune mai mică decît 5

Notă: Operatorii Booleani trebuie să fie toți scriși CU LITERE MARI.

Operatori Booleani

Proprietate Exemple Funcții
has:attachment report has:attachment Găsește itemi care conțin cuvîntul report care au atașamente. Echivalent cu hasattachment:true
is:attachment report is:attachment Găsește itemi care au atașamente conținînd cuvîntul report. Echivalent cu isattachment:true
before:date before:10/9/2004 Găsește itemi al căror parametru PrimaryDate conține o dată înainte de 10/9/2004.
after:date after:10/9/2004 Găsește itemi al căror parametru PrimaryDate conține o dată după 10/9/2004.
author:name author:patrick Găsește itemi cu autor patrick.
author:"name" author:"patrick hines" Găsește itemi cu patrick hines, în această ordine la autor.
author:(name) author:(patrick hines) Găsește itemi cu patrick și hines la autor.
author:(name OR name) author:(patrick OR bob) Găsește itemi cu patrick sau bob la autor.
author:name name author:patrick bob Găsește itemi cu patrick la autor și bob oriunde în document.
from:name from:patrick Găsește itemi cu patrick ori la parametrul fromName SAU fromAddress, de vreme ce "from" este numele unei proprietăți care apare atît la fromName și fromAddress.

Numere și game (plaje) de parametri

Pentru a specifica o plajă de date, tastează proprietatea urmată de două date. Plajele delimitate strict sunt indicate tastînd"…".  De exemplu, tastează from:david sent:11/05/04…11/05/05. Windows Desktop Search recunoaște toate modurile în care pot fi formatate (exprimate) datele din Windows și de asemenea recunoaște următoarele valori :

·         Date relative: De exemplu, today, tomorrow, yesterday

·         Multi-word relative dates: De exemplu, this week, next month, last week, past month, coming year

·         Zile: Sunday, Monday … Saturday

·         Luni: January, February … December

Date și plaje de date (perioade)

Sinta
Rezultate
size:>50 <70 Caută fișiere cu o valorare a proprietății Size între 50 și 70, excluzînd aceste valori
size:>=50 <=70 Caută fișiere cu o valoare a proprietății Size între 50 și 70, inclusiv acele valori
date:>2/7/05<2/10/05 Caută o dată în proprietatea Date între valorile 2/7/05 și 2/10/05, fără datele limită
date:>=2/7/05<=2/10/05 Caută o dată în proprietatea Date între valorile 2/7/05 și 2/10/05, inclusiv datele limită

Proprietăți uzuale ale fișierelor

Sintaxa enumerată în tabelul anterior poate fi folosită cu oricare dintre următorii parametri, proprietăți de fișier. De exemplu, pentru a găsi e-mail de la "jake" trimis în 2009, căutarea ta va arăta așa: kind:email author:jake after:12/31/2008.

Pentru restricționare după tipul de fișier

Utilizare

Exemple
Communications (comunicații) communications kind:communications
Contacts (persoane de contact) contacts

 

person

kind:contacts

 

kind:person

E-mail email kind:email
Instant Messenger conversations

 

(conversații prin messenger)

im kind:im
Meetings (întîlniri) meetings kind:meetings
Tasks (sarcini) tasks kind:tasks
Notes (note) notes kind:notes
Documents (documente) docs kind:docs
Music (muzică) music

 

song

kind:music

 

kind:song

Pictures (imagini) pics

 

pictures

kind:pics

 

kind:pictures

Videos (înregistrări video) videos kind:videos
Folders (dosare) folders kind:folders
Folder name (nume dosar) foldername foldername:mydocs
Programs (programe) programs kind:programs
Recorded TV (emisiuni înregistrate) tv kind:tv
Link link kind:link
Journal entry (înregistrare jurnal) journal kind:journal

Pentru a restrînge după tipul de stocare

Dacă folosești mai multe conturi de e-mail și vrei să limitezi căutarea la Microsoft Office Outlook sau Outlook Express, poși folosi indicatorul store:

Stocare

Utilizare

Exemple
Files (fișiere) file store:file
Offline files (fișiere offline) csc store:csc
Outlook mapi store:mapi
Outlook Express oe store:oe

Proprietăți pentru toate tipurile de fișiere

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Title (titlu) title, subject, about title:manager
Status status status:active
Date (dată) date date:lastweek
Date modified (data mofdificării) datemodified, modified modified:lastweek
Importance (importanță) importance, priority importance:high
Size (dimensiune) size size:>50
Deleted (data ștergerii) deleted,isdeleted isdeleted:true
Is attachment (este atașament) isattachment isattachment:false
To (destinatar) to, toname to:johnsmith
Cc cc, ccname cc:david
Company (firma) company company:adventure-works
Category (categoria) category category:business
Keywords (termeni cheie) keywords keywords:sports
Album album album:greatest
File name (nume fișier) filename, file filename:2006hits
Genre (Gen) genre genre:jazz
Author (autor) author, by author:david
Folder folder, under, path folder:sample
Ext (extensie) ext, fileext ext:.rtf
File name (nume fișier) filename, file filename:sample
Tags (etichete) tag, keyword tag:personal
Type (tip) type type:image

Proprietăți pentru tipul de fișier: Contact

Acești operatori sunt perfecți pentru utilizare cu Outlook.

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Job title (funcție) jobtitle jobtitle:manager
IM address (adresă messenger) imaddress imaddress:luis@adventure-works.com
Assistant's phone (telefon asistent) assistantsphone assistantsphone:sample
Assistant name (nume asistent) assistantname assistantname:roberto
Profession (profesie) profession profession:accountant
Nickname (poreclă) nickname nickname:louis
Spouse (partener) spouse spouse:susana
Business city (localitatea firmei) businesscity businesscity:redmond
Business postal code (cod poștal adresă firmă) businesspostalcode businesspostalcode:98052
Business home page (site-ul firmei) businesshomepage businesshomepage:www.adventure-works.com
Callback phone number (număr la care se va răspunde) callbacknumber callbacknumber:sample
Car phone (telefon în auto) carphone carphone:sample
Children (copii) children children:anna
First name (numele) firstname firstname:maria
Last name (nume de familie) lastname lastname:gonzalez
Home fax (fax acasă) homefax homefax:sample
Manager's name (nume manager) manager manager:carlos
Pager pager pager:sample
Business phone (telefon firmă) businessphone businessphone:sample
Home phone (telefon acasă) homephone homephone:sample
Mobile phone (telefon mobil) mobilephone mobilephone:sample
Office (birou) officelocation officelocation:red/101
Anniversary (aniversare) anniversary anniversary:yesterday
Birthday (data nașterii) birthday birthday:tomorrow

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Communications (email, întîlniri)

Acești operatori contribuie la găsirea rap
idă a e-mail-urilor sau a persoanelor de contact.

Proprietatea

Utilizare

Exemple
From (expeditor) from, organizer from:simon
Received (data primirii) received, sent sent:yesterday
Subject (subiect) subject, title subject:budget
Has attachment (are atașament) hasattachment, hasattachments hasattachment:true
Attachments (atașamente) attachments, attachment attachment:presentation.ppt
Bcc bcc, bccname bcc:michael
Bcc address (adresă Blind Carbon Copy) bccaddress, bcc bccaddress:sample
Cc address (adresă Carbon Copy) ccaddress, cc ccaddress:sample
Follow-up flag (steag de urmărit) flagstatus flagstatus:unflagged

 

flagstatus:followup

flagstatus:completed

To address (destinație) toaddress, to toaddress:sample
Due date (data limită) duedate, due due:10/15/2006
Read (citit) read, isread isread:false
Is completed (este complet) iscompleted iscompleted:true
Incomplete (incomplet) incomplete incomplete:true
Has flag (are steag) hasflag, isflagged hasflag:false
Duration (durată) duration duration:>120

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Calendar

Cauți informații despre o întîlnire cu cineva ?

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Recurring (recurent – repetitiv) isrecurring

 

recurring

isrecurring:true

 

recurring:true

Organizer (organizator) organizer, by, from organizer:jonas
Location (locație) location location:calgary

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Documents (documente – atenție, aici nu intră doar fișiere Office !)

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Comments (comentarii) comments comments:excellent
Last saved by (ultima salvare făcută de) lastsavedby lastsavedby:Josh
Document manager (manager document) documentmanager documentmanager:sample
Revision number (revizuire nr.) revisionnumber revisionnumber:4a
Date last printed (data ultimei tipăriri) datelastprinted datelastprinted:yesterday
Slide count (număr de slide-uri) slides slides:>20

Proprietăți pentru tipul de fișier: Music (muzică, audio)

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Bit rate bitrate bitrate:>150kbps
Artist artist, by artist:beatles
Year (An) year year:1973
Duration (durată) duration duration:sample
Album album album:"greatest hits"
Genre (gen muzical) genre genre:rock
Lyrics (versuri) lyrics lyrics:"happy birthday to you"
Track (numărul piesei) track track:12
Year (anul) year year:>1980<1990

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Picture (imagine)

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Camera make (fabricație cameră) cameramake cameramake:Fuji
Camera model (modelul camerei foto) cameramodel cameramodel:Fuji
Dimensions (dimensiuni) dimensions dimensions:exemplu
Orientation (orientare – poate fi portrait – vertical

 

– sau landscape – pe lat)

orientation orientation:landscape
Date taken (cînd a fost făcută fotografia) taken

 

datetaken

taken:last year

 

datetaken:6/12/2006

Width (lățime) width width:1440
Height (înălțime) height height:900

Mod bliț

flashmode flashmode:no flash

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Recorded TV (emisiune înregistrată)

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Data transmisiunii

broadcastdate broadcastdate:2005

Numărul canalului

channel channel:7

Subtitrare complexă

closedcaptioning closedcaptioning:true

Data lansării

datereleased datereleased:2005

Numele episodului

episodename episodename:sample

Proprietăți pentru tipul de fișier: Video

Proprietatea

Utilizare

Exemple
Nume name, subject name:nume
Extensie ext

 

filext

ext:avi

 

filext:wmv

Back To Top
Search