Power11

Unul dintre elementele care mi-au displăcut total (printre multe altele) la Windows 8 a fost faptul că trebuie să te căznești destul de tare cu un mouse și cu tastatura, fără touch, ca să dai un restart sau ca să oprești un sistem pe care rulează acest sistem de operare.
Până și Microsoft realizează greșeala și ne pune la dispoziție un script cu care putem crea simplu un set de butoane cu funcțiile care ne interesează pe noul ecran Start.
Trebuie să ne obișnuim cu ideea că în viziunea Microsoft interfața pentru dispozitive mobile cu touch are prioritate spre deosebire de cea clasică. De aceea am prezentat anterior căile ”genial reimaginate de Microsoft” prin care putem opri, reporni sistemul sau să ne delogăm dintr-un cont de utilizator.
1. Deschidem Notepad
2. Copiem codul de mai jos în fereastra Notepad :
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders("StartMenu")
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "Shutdown.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%System32shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-s -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%System32shell32.dll,27"
oShellLink.Description = "Shutdown Computer (Power Off)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%System32"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "Log Off.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%System32shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-l"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%System32shell32.dll,44"
oShellLink.Description = "Log Off (Switch User)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%System32"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "Restart.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%System32shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-r -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%System32shell32.dll,176"
oShellLink.Description = "Restart Computer (Reboot)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%System32"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo "S-au creat butoane pentru Shutdown, Restart si Log Off in Ecranul Start, la limita extrema dreapta. Le puteti glisa in primele coloane din Ecranul Start pentru a avea comenzile la indemana."

3. Salvăm fișierul ca ”Shortcuts.vbs” pe Desktop
4. Cu un dublu-click pe fișier, lansăm scriptul, care va crea automat link-urile în Ecran Start, la final, în extrema dreaptă.
5. Personalizare
via TechNet

Back To Top
Search