Termeni avansați pentru căutare operatori logici care te ajută să definești precis căutările

În Windows 7, cu ajutorul Windows Desktop Search 4.0, avem posibilitatea de a folosi multe tipuri de operatori logici în căutările noastre, ceea ce ne ajută foarte mult în găsirea rapidă a ceea ce căutăm. Ba mai mult, odată ce ai folosit orice fel de combinație de asemenea operatori, poți salva căutarea pentru refolosire (Saved Search).

Operatori simpli pentru începători

Tastează

Pentru a găsi

windows

Obiecte care conțin în interior sau în nume WinDOwS, windows, WINDOWS sau oricare altă combinație de minuscule și majuscule

microsoft windows

Itemi care conțin ambele cuvinte, microsoft și windows

microsoft NOT windows

Notă: cuvîntul NOT trebuie să fie scris cu litere mari

Itemi care conțin microsoft, dar nu windows.

microsoft not windows

Notă: cuvîntul not trebuie scris cu litere mici

Itemi conținînd toate cele trei cuvinte —microsoft, not, windows—dar nu neapărat în această ordine

microsoft OR windows

Notă: cuvîntul OR trebuie scris cu litere mari

Itemi conținînd microsoft, windows, sau ambele cuvinte.

microsoft or windows

Notă: cuvîntul or trebuie scris cu litere mici.

Itemi care conțin toate trei cuvintele —microsoft, or, windows—dar nu neapărat în această ordine

„microsoft windows”

Itemi conținînd exact formularea microsoft windows.

microsoft has attachment:true

Itemi care au atașamente conținînd cuvîntul microsoft

microsoft isattachment:true

Itemi care sunt atașamente conținînd cuvîntul microsoft

microsoft date:yesterday

Itemi conținînd cuvîntul microsoft a căror dată este yesterday (ieri)

Windows Desktop Search acceptă pentru dată și următorii termeni :

·          Date relative: de exemplu, today, tomorrow, yesterday (azi, mîine, ieri)

·          Date relative din mai multe cuvinte: de exemplu, this week, next month, last week, past month, coming year (săptămîna aceasta, luna viitoare, săptămîna trecută, anul viitor)

·          Zile: Sunday, Monday … Saturday (duminică, … sîmbătă)

·          Luni: January, February … December (ianuarie … decembrie)

author: patrick

Itemi creați de o persoană al cărei nume conține cuvîntul patrick.

author:”patrick hines”

Itemi creați de patrick hines.

subject:”microsoft windows”

Itemi al căror subiect conține exact expresia microsoft windows.

subject:microsoft windows

Itemi cu cuvîntul microsoft în linia de subiect și windows oriunde altundeva în document.

Operatori avansați

Sintaxă avansată Desktop Search

Termen/ Simbol

Exemple

Funcție

NOT

microsoft NOT windows

Găsește itemi care conțin microsoft, dar nu windows

microsoft – windows

Găsește itemi care conțin microsoft, dar nu windows

AND

microsoft AND windows

Găsește itemi care conțin microsoft și windows

+

microsoft + windows

Găsește itemi care conțin microsoft și windows

Ghilimele

„microsoft windows”

Găsește itemi care conțin expresia exactă microsoft windows

Paranteze

(microsoft windows)

Găsește itemi care conțin termenii microsoft și windows în orice ordine

>

date: >11/05/04

size: >5

Găsește itemi datați după 11/05/04

Găsește itemi cu dimensiunea mai mare de 5

<

date: <11/05/04

size: <5

Găsește itemi datați înainte de 11/05/04

Găsește itemi cu dimensiune mai mică decît 5

Notă: Operatorii Booleani trebuie să fie toți scriși CU LITERE MARI.

Operatori Booleani

Proprietate

Exemple

Funcții

has:attachment

report has:attachment

Găsește itemi care conțin cuvîntul report care au atașamente. Echivalent cu hasattachment:true

is:attachment

report is:attachment

Găsește itemi care au atașamente conținînd cuvîntul report. Echivalent cu isattachment:true

before:date

before:10/9/2004

Găsește itemi al căror parametru PrimaryDate conține o dată înainte de 10/9/2004.

after:date

after:10/9/2004

Găsește itemi al căror parametru PrimaryDate conține o dată după 10/9/2004.

author:name

author:patrick

Găsește itemi cu autor patrick.

author:”name”

author:”patrick hines”

Găsește itemi cu patrick hines, în această ordine la autor.

author:(name)

author:(patrick hines)

Găsește itemi cu patrick și hines la autor.

author:(name OR name)

author:(patrick OR bob)

Găsește itemi cu patrick sau bob la autor.

author:name name

author:patrick bob

Găsește itemi cu patrick la autor și bob oriunde în document.

from:name

from:patrick

Găsește itemi cu patrick ori la parametrul fromName SAU fromAddress, de vreme ce „from” este numele unei proprietăți care apare atît la fromName și fromAddress.

Numere și game (plaje) de parametri

Pentru a specifica o plajă de date, tastează proprietatea urmată de două date. Plajele delimitate strict sunt indicate tastînd „…”.  De exemplu, tastează from:david sent:11/05/04…11/05/05. Windows Desktop Search recunoaște toate modurile în care pot fi formatate (exprimate) datele din Windows și de asemenea recunoaște următoarele valori :

·         Date relative: De exemplu, today, tomorrow, yesterday

·         Multi-word relative dates: De exemplu, this week, next month, last week, past month, coming year

·         Zile: Sunday, Monday … Saturday

·         Luni: January, February … December

Date și plaje de date (perioade)

Sintaxă

Rezultate

size:>50 <70

Caută fișiere cu o valorare a proprietății Size între 50 și 70, excluzînd aceste valori

size:>=50 <=70

Caută fișiere cu o valoare a proprietății Size între 50 și 70, inclusiv acele valori

date:>2/7/05<2/10/05

Caută o dată în proprietatea Date între valorile 2/7/05 și 2/10/05, fără datele limită

date:>=2/7/05<=2/10/05

Caută o dată în proprietatea Date între valorile 2/7/05 și 2/10/05, inclusiv datele limită

Proprietăți uzuale ale fișierelor

The syntax listed in the preceding table can be used with any of the following file properties.  For example, to find email from „jake” that was sent in 2005, your query would look like this: kind:email author:patrick after:12/31/2004.

To restrict by file type

Utilizare

Exemple

Communications (comunicații)

communications

kind:communications

Contacts (persoane de contact)

contacts

person

kind:contacts

kind:person

E-mail

email

kind:email

Instant Messenger conversations

(conversații prin messenger)

im

kind:im

Meetings (întîlniri)

meetings

kind:meetings

Tasks (sarcini)

tasks

kind:tasks

Notes (note)

notes

kind:notes

Documents (documente)

docs

kind:docs

Music (muzică)

music

song

kind:music

kind:song

Pictures (imagini)

pics

pictures

kind:pics

kind:pictures

Videos (înregistrări video)

videos

kind:videos

Folders (dosare)

folders

kind:folders

Folder name (nume dosar)

foldername

foldername:mydocs

Programs (programe)

programs

kind:programs

Recorded TV (emisiuni înregistrate)

tv

kind:tv

Link

link

kind:link

Journal entry (înregistrare jurnal)

journal

kind:journal

Pentru a restrînge după tipul de stocare

Dacă folosești mai multe conturi de e-mail și vrei să limitezi căutarea la Microsoft Office Outlook sau Outlook Express, poși folosi indicatorul store:

Stocare

Utilizare

Exemple

Files (fișiere)

file

store:file

Offline files (fișiere offline)

csc

store:csc

Outlook

mapi

store:mapi

Outlook Express

oe

store:oe

Proprietăți pentru toate tipurile de fișiere

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Title (titlu)

title, subject, about

title:manager

Status

status

status:active

Date (dată)

date

date:lastweek

Date modified (data mofdificării)

datemodified, modified

modified:lastweek

Importance (importanță)

importance, priority

importance:high

Size (dimensiune)

size

size:>50

Deleted (data ștergerii)

deleted,isdeleted

isdeleted:true

Is attachment (este atașament)

isattachment

isattachment:false

To (destinatar)

to, toname

to:johnsmith

Cc

cc, ccname

cc:david

Company (firma)

company

company:adventure-works

Category (categoria)

category

category:business

Keywords (termeni cheie)

keywords

keywords:sports

Album

album

album:greatest

File name (nume fișier)

filename, file

filename:2006hits

Genre (Gen)

genre

genre:jazz

Author (autor)

author, by

author:david

Folder

folder, under, path

folder:sample

Ext (extensie)

ext, fileext

ext:.rtf

File name (nume fișier)

filename, file

filename:sample

Tags (etichete)

tag, keyword

tag:personal

Type (tip)

type

type:image

Proprietăți pentru tipul de fișier: Contact

Acești operatori sunt perfecți pentru utilizare cu Outlook.

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Job title (funcție)

jobtitle

jobtitle:manager

IM address (adresă messenger)

imaddress

imaddress:luis@adventure-works.com

Assistant’s phone (telefon asistent)

assistantsphone

assistantsphone:sample

Assistant name (nume asistent)

assistantname

assistantname:roberto

Profession (profesie)

profession

profession:accountant

Nickname (poreclă)

nickname

nickname:louis

Spouse (partener)

spouse

spouse:susana

Business city (localitatea firmei)

businesscity

businesscity:redmond

Business postal code (cod poștal adresă firmă)

businesspostalcode

businesspostalcode:98052

Business home page (site-ul firmei)

businesshomepage

businesshomepage:www.adventure-works.com

Callback phone number (număr la care se va răspunde)

callbacknumber

callbacknumber:sample

Car phone (telefon în auto)

carphone

carphone:sample

Children (copii)

children

children:anna

First name (numele)

firstname

firstname:maria

Last name (nume de familie)

lastname

lastname:gonzalez

Home fax (fax acasă)

homefax

homefax:sample

Manager’s name (nume manager)

manager

manager:carlos

Pager

pager

pager:sample

Business phone (telefon firmă)

businessphone

businessphone:sample

Home phone (telefon acasă)

homephone

homephone:sample

Mobile phone (telefon mobil)

mobilephone

mobilephone:sample

Office (birou)

officelocation

officelocation:red/101

Anniversary (aniversare)

anniversary

anniversary:yesterday

Birthday (data nașterii)

birthday

birthday:tomorrow

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Communications (email, întîlniri)

Acești operatori contribuie la găsirea rapidă a e-mail-urilor sau a persoanelor de contact.

Proprietatea strong>

Utilizare

Exemple

From (expeditor)

from, organizer

from:simon

Received (data primirii)

received, sent

sent:yesterday

Subject (subiect)

subject, title

subject:budget

Has attachment (are atașament)

hasattachment, hasattachments

hasattachment:true

Attachments (atașamente)

attachments, attachment

attachment:presentation.ppt

Bcc

bcc, bccname

bcc:michael

Bcc address (adresă Blind Carbon Copy)

bccaddress, bcc

bccaddress:sample

Cc address (adresă Carbon Copy)

ccaddress, cc

ccaddress:sample

Follow-up flag (steag de urmărit)

flagstatus

flagstatus:unflagged

flagstatus:followup

flagstatus:completed

To address (destinație)

toaddress, to

toaddress:sample

Due date (data limită)

duedate, due

due:10/15/2006

Read (citit)

read, isread

isread:false

Is completed (este complet)

iscompleted

iscompleted:true

Incomplete (incomplet)

incomplete

incomplete:true

Has flag (are steag)

hasflag, isflagged

hasflag:false

Duration (durată)

duration

duration:>120

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Calendar

Cauți informații despre o întîlnire cu cineva ?

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Recurring (recurent – repetitiv)

isrecurring

recurring

isrecurring:true

recurring:true

Organizer (organizator)

organizer, by, from

organizer:jonas

Location (locație)

location

location:calgary

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Documents (documente – atenție, aici nu intră doar fișiere Office !)

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Comments (comentarii)

comments

comments:excellent

Last saved by (ultima salvare făcută de)

lastsavedby

lastsavedby:Josh

Document manager (manager document)

documentmanager

documentmanager:sample

Revision number (revizuire nr.)

revisionnumber

revisionnumber:4a

Date last printed (data ultimei tipăriri)

datelastprinted

datelastprinted:yesterday

Slide count (număr de slide-uri)

slides

slides:>20

Proprietăți pentru tipul de fișier: Music (muzică, audio)

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Bit rate

bitrate

bitrate:>150kbps

Artist

artist, by

artist:beatles

Year (An)

year

year:1973

Duration (durată)

duration

duration:sample

Album

album

album:”greatest hits”

Genre (gen muzical)

genre

genre:rock

Lyrics (versuri)

lyrics

lyrics:”happy birthday to you”

Track (numărul piesei)

track

track:12

Year (anul)

year

year:>1980<1990

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Picture (imagine)

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Camera make (fabricație cameră)

cameramake

cameramake:Fuji

Camera model (modelul camerei foto)

cameramodel

cameramodel:Fuji

Dimensions (dimensiuni)

dimensions

dimensions:exemplu

Orientation (orientare – poate fi portrait – vertical

– sau landscape – pe lat)

orientation

orientation:landscape

Date taken (cînd a fost făcută fotografia)

taken

datetaken

taken:last year

datetaken:6/12/2006

Width (lățime)

width

width:1440

Height (înălțime)

height

height:900

Mod bliț

flashmode

flashmode:no flash

Proprietăți pentru tipul de fișier:  Recorded TV (emisiune înregistrată)

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Data transmisiunii

broadcastdate

broadcastdate:2005

Numărul canalului

channel

channel:7

Subtitrare complexă

closedcaptioning

closedcaptioning:true

Data lansării

datereleased

datereleased:2005

Numele episodului

episodename

episodename:sample

Proprietăți pentru tipul de fișier: Video

Proprietatea

Utilizare

Exemple

Nume

name, subject

name:nume

Extensie

ext

filext

ext:avi

filext:wmv

Back To Top
Search